My Liantis

Personeelsbeleid 17 november 2022

Aanvraag terugbetaling Vlaams Opleidingsverlof

Medewerkers in de privésector die een erkende opleiding volgen, hebben recht op verlof met behoud van het loon. Dat is het Vlaams Opleidingsverlof. Als werkgever krijg je hiervoor een forfaitaire compensatie. Wees op tijd met de terugbetalingsaanvraag, want de deadline nadert.

Hoe vraag je de terugbetaling voor het verlof aan?

Als werkgever krijg je een forfaitair bedrag van 21,30 euro per goedgekeurd uur Vlaams Opleidingsverlof terugbetaald. Dit gebeurt via een digitale aanvraag.

Om deze digitale flow op te starten, moet de werkgever - of zijn gemandateerde - binnen de drie maanden na de start van de opleiding de terugbetaling aanvragen bij de Vlaamse Overheid via het WSE-loket. Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt die deadline strikt toegepast.

Concreet:

  • Opleidingen die op 1 september 2022 startten, moet je ten laatste op 30 november 2022 indienen.
  • Voor schooljaar 2021-2022 is er nog een uitzondering: voor alle opleidingen die startten tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022, kan je nog een aanvraag tot en met 30 november 2022 indienen.