My Liantis

Steunmaatregelen 09 maart 2021

Afbetalingsplan mogelijk voor bijdragen met corona-uitstel

Bij het begin van de coronacrisis kon je een betalingsuitstel aanvragen voor je voorlopige bijdragen van 2020 en je regularisatiebijdragen van 2018 of 2019 die in de loop van 2020 betaald moesten zijn. Heel wat zelfstandigen maakten gebruik van dat corona-uitstel en kregen zo één jaar extra de tijd om de bijdragen te vereffenen.

Ondertussen zit het jaar van uitstel voor het eerste kwartaal van 2020 en eventuele regularisatiebijdragen van 2018 of 2019 er bijna op. Eind maart 2021 moet de uitgestelde bijdrage betaald worden, net zoals de eerste kwartaalbijdrage van 2021.

Lukt het niet om de bijdragen op tijd te betalen? Dan kan je een afbetalingsplan krijgen met een maximale looptijd van twaalf maanden. Neem hiervoor contact op met je persoonlijke klantenadviseur.

Sociale rechten vrijwaren

Zodra er een afbetalingsplan toegestaan wordt voor bijdragen met corona-uitstel, worden die bijdragen als betaald beschouwd en leveren ze sociale rechten op. Met die bijkomende maatregel wil de overheid de sociale rechten van de zelfstandige vrijwaren om bijvoorbeeld een ziekte-uitkering te kunnen ontvangen, ook al werden de sociale bijdragen nog niet betaald. Daarnaast worden de verhogingen die tijdens het afbetalingsplan blijven lopen, automatisch kwijtgescholden wanneer het afbetalingsplan ten einde is en correct werd nageleefd.

Stipte afbetaling

Wordt de maandelijkse afbetaling niet stipt ingelost? Of worden de lopende kwartaalbijdragen van 2021 – waarvoor geen betalingsuitstel werd gevraagd - niet tijdig betaald? Dan wordt het afbetalingsplan geannuleerd. Als gevolg vervalt ook meteen de automatische toekenning van de sociale rechten, net zoals de automatische kwijtschelding van verhogingen.

In sommige gevallen kan dat ervoor zorgen dat je niet meer in orde bent bij je ziekenfonds en bepaalde uitkeringen teruggevorderd zullen worden. Een correcte maandelijkse afbetaling van het plan is dus heel belangrijk.

Blijft het nog steeds financieel moeilijk? Ook in 2021 is het mogelijk om een vrijstelling van sociale bijdragen aan te vragen. Op deze pagina vind je ook andere maatregelen om de impact van het coronavirus te beperken.