My Liantis

Ontdek welke corona-steunmaatregelen er zijn voor jou als zelfstandige

De federale regering lanceerde heel wat steunmaatregelen, die ondernemers moeten helpen om de coronacrisis zo goed mogelijk te overbruggen. Ben je het overzicht kwijt en twijfel je op welke steun jij recht hebt? Wij zetten het voor jou op een rij.

Welke premie kan je in 2020 het best aanvragen?

En in 2021?

De steunmaatregelen werden verlengd tot 31 maart 2021. Vanaf 1 februari 2021 kan je het hervormde crisis-overbruggingsrecht aanvragen via My Liantis.

Vanaf 1 januari 2021 hebben zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden recht op het hervormde crisis-overbruggingsrecht.

In ons nieuwsbericht lees je wat we al weten over het hervormde crisis-overbruggingsrecht.

Kort samengevat:

Pijler 1: steun bij verplichte sluiting

Is jouw zaak minstens één dag verplicht gesloten in januari en/of februari 2021 of is jouw activiteit afhankelijk van een sector die verplicht gesloten is? Vraag dan het crisis-overbruggingsrecht aan. Onder bepaalde voorwaarden kan je zelfs een dubbele uitkering krijgen. De mogelijkheid bestaat dat deze regeling verlengd wordt tot 31 maart 2021, maar we wachten nog op een definitieve beslissing van de overheid hieromtrent.

    Januari Februari  
Verplicht gesloten (eventueel met afhaal/click & collect/televerkoop/uitbating nachtwinkel)   2.583,38 euro (of 3.228,20 euro met gezinslast) 2.583,38 euro (of 3.228,20 euro met gezinslast)   
Verplicht gesloten met andere zelfstandige activiteiten  

Geen recht.

Je hebt mogelijk recht op een crisis-overbruggingsuitkering als ondersteuning bij een ernstige omzetdaling.

Geen recht.

Je hebt mogelijk recht op een crisis-overbruggingsuitkering als ondersteuning bij een ernstige omzetdaling.
 
Afhankelijk van een verplicht gesloten sector met volledige sluiting   2.583,38 euro (of 3.228,20 euro met gezinslast) 2.583,38 euro (of 3.228,20 euro met gezinslast)

 

Afhankelijk zonder sluiting  

Geen recht.

Je hebt mogelijk recht op een crisis-overbruggingsuitkering als ondersteuning bij een ernstige omzetdaling.
Geen recht. Je hebt mogelijk recht op een crisis-overbruggingsuitkering als ondersteuning bij een ernstige omzetdaling.

 

       

 

     

 

 

Ter info: Zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden die voldoende bijdragen betalen, hebben recht op de helft van de in de tabel vermelde bedragen. Zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage hoofdberoep betalen, hebben recht op de volledige bedragen.

Pijler 2: steun bij een ernstige omzetdaling

Daalde je omzet tijdens de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor je steun aanvraagt met minstens 40% ten opzichte van dezelfde maand in 2019 (het jaar voor de coronacrisis), dan heb je recht op een volledige maanduitkering als steun bij een ernstige omzetdaling.

Voorbeeld: Om in januari 2021 recht te hebben op de steun, moet je omzet van december 2020 (de voorafgaande maand) minstens 40% lager zijn dan je omzet in december 2019 (het jaar voor de coronacrisis). Je hebt voor de maand februari 2021 recht op een uitkering op voorwaarde dat je omzet in januari 2021 (de voorafgaande maand) minstens 40% lager is dan je omzet in januari 2019 (het jaar voor de coronacrisis).

De enige voorwaarde is voldoende omzetdaling op maandbasis. Je moet nooit verplicht gesloten geweest zijn om in aanmerking te komen en je mag deze pijler van het crisis-overbruggingsrecht combineren met de uitoefening van een zelfstandige activiteit.

  Januari Februari Maart
Omzetdaling 40% nodig in december 2020 t.o.v. december 2019 januari 2021 t.o.v. januari 2019 februari 2021 t.o.v. februari 2019
Moet je verplicht gesloten zijn? Neen Neen Neen
Moet je in het verleden verplicht gesloten geweest zijn? Neen Neen Neen
Mag je nog werken Ja Ja Ja
Bedrag 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast)

 

Ter info: Zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden die voldoende bijdragen betalen, hebben recht op de helft van de in de tabel vermelde bedragen. Zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage hoofdberoep betalen, hebben recht op de volledige bedragen.

Pijler 3: quarantaine of opvang van een kind

Je hebt recht op een weekuitkering van 322,92 euro (405,53 euro met gezinslast) voor elke periode van zeven dagen waarin je genoodzaakt bent om je activiteiten volledig te onderbreken, omdat je:

  • in quarantaine moet;
  • instaat voor de opvang van je minderjarige kind wanneer de klas, school of kinderopvang gesloten is;
  • instaat voor de opvang van je minderjarige kind omdat het afstandsonderwijs moet volgen;
  • instaat voor de opvang van je kind met een handicap (zonder leeftijdslimiet) omdat de normale zorgverlening of opvang niet beschikbaar is.

Ter info: Zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden die voldoende bijdragen betalen, ontvangen de helft. Zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen, ontvangen de volledige weekuitkering.

Regionale premies

Wist je dat naast de federale overheid ook de regionale overheden een aantal specifieke premies voorzien voor zelfstandige ondernemers die worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis? Meer informatie vind je in dit handige overzicht.

Klassiek overbruggingsrecht

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor een crisisuitkering? Of ben je om een andere reden verplicht om je activiteiten te onderbreken? Dan kan je het klassieke overbruggingsrecht aanvragen.

Heb je al aan een vrijstelling van de sociale bijdragen gedacht?

Behalve de bovenstaande uitkeringen en premies, zijn er ook nog steunmaatregelen voor wie problemen heeft om de sociale bijdragen te betalen. Uiteraard kan je zoals altijd een aanvraag tot vermindering van je voorlopige bijdragen doen, maar je kan ook een vrijstelling van je sociale bijdragen vragen. Je hoeft je bijdrage dan niet te betalen, maar let op:

  • Voor de steun bij een ernstige omzetdaling, de nieuwe vorm van crisis-overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, moet je in de afgelopen vier jaar voor minstens vier kwartalen je sociale bijdragen hebben betaald. Wie nog geen drie jaar zelfstandige is, moet twee kwartalen hebben betaald. Vrijgestelde kwartalen tellen niet mee als betaalde kwartalen, maar je kan ervoor kiezen om ze toch te betalen. Contacteer jouw klantenadviseur voor meer informatie.
  • Voor vrijgestelde kwartalen ontvang je later geen pensioen.