My Liantis

Ontdek welke corona-steunmaatregelen er zijn voor jou als zelfstandige

De federale regering lanceerde de voorbije maanden heel wat steunmaatregelen, die ondernemers moeten helpen om de coronacrisis zo goed mogelijk te overbruggen. Ben je het overzicht kwijt en twijfel je op welke steun jij recht hebt? Wij zetten het voor jou op een rij.

Welke premie kan jij het best aanvragen?

Beide crisis-uitkeringen lopen nog tot het einde van het jaar, maar ook daarna zal je kunnen blijven rekenen op financiële steun, al weten we nog niet precies hoe de steunmaatregelen er vanaf 1 januari 2021 zullen uitzien.

Ben je om een andere reden genoodzaakt om je activiteiten (tijdelijk) volledig te onderbreken?

  • Je moet uit voorzorg in quarantaine of je kan niet werken omdat je instaat voor de opvang van je kind tijdens een periode waarin de klas of kinderopvang in quarantaine moet
  • Je activiteiten zijn verlieslatend omdat een groot aantal bestelling wordt geannuleerd

Dan kan je het klassieke overbruggingsrecht aanvragen. Opgelet: normaal gelden hier strengere voorwaarden dan bij het crisis-overbruggingsrecht, maar ook bij het klassiek overbruggingsrecht gelden er tijdelijk soepelere voorwaarden. Zo zullen starters er sneller voor in aanmerking komen en zal je de steun onder bepaalde voorwaarden toch kunnen combineren met een andere uitkering. Je ontvangt de uitkering telkens per week dat je jouw activiteiten moet onderbreken.

Wist je dat naast de federale overheid ook de regionale overheden een aantal specifieke premies voorzien voor zelfstandige ondernemers die worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis? Meer informatie vind je in dit handige overzicht.

Heb je al aan een betalingsuitstel of vrijstelling van de sociale bijdragen gedacht?

Behalve de bovenstaande uitkeringen en premies, zijn er ook nog steunmaatregelen voor wie problemen heeft om de sociale bijdragen te betalen. Uiteraard kan je zoals altijd een aanvraag tot vermindering van je voorlopige bijdragen doen, maar je kan ook een uitstel van je sociale bijdragen vragen. Wie dit uitstel heeft gevraagd, zal de bijdragen van 2020 in 2021 alsnog moeten betalen, al zal je ook beroep kunnen doen op een afbetalingsplan om de betaling bijkomend te spreiden over 12 extra maanden. We houden je verder op de hoogte hierover.

Als een langere betalingstermijn geen oplossing biedt, kan je nog een vrijstelling van je sociale bijdragen vragen. Je hoeft je bijdrage dan niet te betalen, maar zal later geen pensioen ontvangen voor de vrijgestelde periode.

Uitstel vennootschapsbijdrage

Normaal moet je de vennootschapsbijdrage elk jaar uiterlijk op 30 juni betalen aan jouw sociaal verzekeringsfonds. Naar aanleiding van de coronacrisis werd de deadline eerder al uitgesteld naar 31 oktober 2020, maar de regering besliste begin november om dit uitstel te verlengen tot het einde van 2020. Vennootschappen hebben dus tot uiterlijk 31 december 2020 de tijd om de vennootschapsbijdrage te betalen.