My Liantis

Verloning personeel 09 november 2018

Afschakelplan: Welke impact heeft het stroomtekort op jouw zaak?

Deze winter krijgen we mogelijk af te rekenen met een stroomtekort. De regering heeft een afschakelplan opgesteld om de tekorten te spreiden over het land. Maar wat als jouw onderneming getroffen wordt door een afkoppeling en je die dag geen klanten kan bedienen. Moet je je medewerkers dan betalen voor die werkdag?

Stroomafsluiting in de loop van de dag

Een stroomafsluiting geldt als een geval van overmacht en is een gegronde reden om arbeidsovereenkomsten te schorsen. Doet een stroomafsluiting zich voor in de loop van een werkdag – waardoor je medewerkers hun werkdag moeten onderbreken – dan moet je gewaarborgd dagloon uitbetalen voor deze ‘verloren uren’.

Stroomafsluiting voor het begin van de werkdag

Raakt de stroom afgesloten voor het begin van de werkdag, zonder dat jij hiervan op de hoogte was? Dan kan je je beroepen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit kan je enkel voor het verlies van een volledige arbeidsdag én als je alle formaliteiten naleeft. Zo moet je de RVA hierover inlichten en je medewerkers de nodige documenten bezorgen.

Anticiperen op geplande stroomafsluiting

Wanneer je als werkgever op de hoogte bent van een geplande stroomafsluiting, kan je een aantal maatregelen nemen om te vermijden dat je arbeidsovereenkomsten moet schorsen:

  • Je kan in het arbeidsreglement aangepaste uurroosters opnemen om de nadelen van een geplande stroomafsluiting op te vangen. Als je ze tijdig bekendmaakt aan je medewerkers, kan je deze uurroosters meteen toepassen. Enkel wanneer het uurrooster als essentieel element in de arbeidsovereenkomst aan bod komt, kan dit niet.
  • Als werkgever kan je occasioneel telewerk toestaan aan je medewerkers. Dat kan via het arbeidsregelement of een collectieve arbeidsovereenkomst. Je medewerker moet het occasioneel telewerk vooraf aanvragen. Uiteraard impliceert dit dat de plaats waar je medewerker gaat telewerken, niet getroffen is door een stroomafschakeling.