Arbeidsovereenkomst beëindigen wegens medische overmacht? Dit verandert op 1 april 2024.

Wanneer je als werkgever medische overmacht inroept om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met een werknemer die definitief arbeidsongeschikt is, moest je tot voor kort een bijzondere regeling van outplacement aanbieden. Volgens die regeling moest je je werknemer een outplacementbegeleiding ter waarde van 1.800 euro aanbieden. Vanaf 1 april 2024 wordt de bijzondere outplacementregeling vervangen door een bijdrage van 1.800 euro aan het ‘Terug Naar Werk’-fonds. We leggen hieronder uit wat er concreet verandert.  

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 29 maart 2024

Voor wie is de wijziging van belang?

De nieuwe verplichtingen gelden voor werkgevers die vanaf 1 april 2024 de arbeidsovereenkomst van hun arbeidsongeschikte werknemer éénzijdig beëindigen op basis van medische overmacht. Dat betekent dat de verplichting niet geldt wanneer: 

 • je als werkgever samen met je medewerker de arbeidsovereenkomst beëindigt op basis van medische overmacht; 
 • het je medewerker is die éénzijdig de medische overmacht inroept.  

Merk op: het is hierbij niet van belang wie de bijzondere procedure medische overmacht heeft opgestart. Het criterium is wie het initiatief nam om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. 

Wat houdt de nieuwe verplichting in voor werkgevers?

De nieuwe regels die op 1 april 2024 in werking treden, houden twee verplichtingen in voor jou als werkgever: een melding aan het RIZIV en de storting van 1.800 euro in een fonds. 

Melding aan het RIZIV  

Binnen de 45 dagen na de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht moet je dit doorgeven aan het RIZIV met vermelding van deze gegevens: 

 • over jou als werkgever: 
          - Naam van de onderneming  
          - Het identificatienummer KBO 
          - Het inschrijvingsnummer bij de RSZ  
          - Adres (straat, huisnummer, bus, gemeente, postcode, land)  
          - E-mailadres  
          - Telefoonnummer 
          - Bankrekeningnummer  
 • over de eventuele mandataris: 
          - Naam en voornaam  
          - E-mailadres  
          - Telefoonnummer  
 • over de werknemer wiens arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht werd beëindigd:     
          - Naam en voornaam  
          - Rijksregisternummer (RRN)  
          - Einddatum van het contract  

Je geeft de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht bij voorkeur elektronisch door via een formulier op de website van het RIZIV. Daarna ontvang je een bevestiging in je mailbox.  

 

Betaling van 1.800 euro aan het Terug Naar Werk-fonds

Nadat je de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gemeld hebt aan het RIZIV, ontvang je een bericht tot betaling van 1.800 euro aan het Terug Naar Werk-fonds. Ook die betaling moet je uitvoeren binnen de 45 dagen na de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. 

Welke werknemers kunnen rekenen op deze tussenkomst?

 • Vanaf 1 april 2024 kunnen werknemers die arbeidsongeschikt zijn en van wie de werkgever de arbeidsovereenkomst éénzijdig heeft beëindigd op basis van medische overmacht, een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds. De betrokkene moet binnen de 6 maanden na de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de aanvraag indienen.  
  Merk op: werd de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht tussen 1 april 2024 en 1 juli 2024 door de werkgever beëindigd, dan heeft de werknemer tot 2 januari 2025 om de aanvraag in te dienen.  

 • Vanaf 1 april 2025 kunnen ook andere werknemers en werkzoekenden die langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds. Het gaat dan bijvoorbeeld over werknemers die samen met hun werkgever de medische overmacht hebben ingeroepen. Voor hen moet de werkgever geen melding doen of 1.800 euro storten. 

Op de website van het RIZIV vind je alle info over de nieuwe regelgeving.

 

Heb je toch nog vragen?  
Neem dan contact op met je Liantis dossierbeheerder. 

Relevante artikels

Lees zeker ook ...