Bedragen bedrijfstoeslag (SWT) stijgen met 2%

Door de overschrijding van de spilindex in oktober 2023, worden de bedragen van de bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, ook met 2% geïndexeerd. Lees hier meer.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 17 november 2023

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: een opfrissing

Als werkgever betaal je een werkgeverstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen). Een werkloze ontvangt dus bovenop zijn werkloosheidsuitkering een bepaald bedrag van zijn ex-werkgever. Dat bedrag, de bedrijfstoeslag, is de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering en wordt bepaald op het moment dat het SWT ingaat. Nadien wijzigt dit bedrag enkel nog bij een indexering of een jaarlijkse herwaardering door de Nationale Arbeidsraad.

Indexering

Gebeurt er een indexering van de sociale uitkeringen (zoals de werkloosheidsvergoeding), dan volgt er ook een aanpassing van de bedrijfstoeslag. Door de overschrijding van de spilindex in oktober, stijgen de bedrijfstoeslagen in november opnieuw met 2%.

Nieuwe grensbedragen vanaf 1 november 2023

Vanaf 1 november 2023 bedraagt het maximumbedrag van het bruto refertemaandloon waarop de bedrijfstoeslag wordt berekend 4.948,01 euro.

De werknemersinhouding op de bedrijfstoeslag mag niet tot gevolg hebben dat het totaalbedrag van de SWT-vergoeding (werkloosheidsuitkering + bedrijfstoeslag) wordt verminderd tot een bedrag dat lager is dan een minimumbedrag. Deze benedengrens is verschillend voor SWT’ers met en zonder gezinslast:

  • Met gezinslast: 2.142,51 euro
  • Zonder gezinslast: 1.778,73 euro

Relevante artikels

Lees zeker ook ...