My Liantis

Ondernemen 18 november 2021

Bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid niet langer vereist voor een maatschap

Een ondernemer die zijn domicilie of zetel in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest heeft, moet - naargelang de soort activiteiten - nog steeds de basiskennis bedrijfsbeheer en/of beroepsbekwaamheid bewijzen. Sinds kort is dit voor vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een maatschap, echter niet meer het geval.

Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid

Voorheen

De verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een maatschap, dateert van 1 november 2018. Sindsdien moet elke vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid dus verplicht langs bij een ondernemingsloket zoals Liantis. Het loket vult dan alle basisgegevens van de vennootschap in in de KBO. Denk bijvoorbeeld maar aan de naam, zetel, vestigingseenheden, activiteiten, functies en eventuele ondernemersvaardigheden.

Sinds 12 oktober 2021

Wat de ondernemersvaardigheden betreft, wijzigden het Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest echter onlangs hun instructies. Vanaf 12 oktober 2021 moeten vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de maatschap, geen bedrijfsbeheer of beroepsbekwaamheid meer bewijzen. Ook hun vennoten of zaakvoerders moeten dat bewijs, voor wat betreft de activiteiten van de vennootschap, niet leveren. In het Vlaams gewest moest  je al een tijdje geen basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid meer bewijzen om als zelfstandige aan de slag te kunnen.

Voorbeeld Twee garagisten starten samen de maatschap ‘Garage Le Grand’. De onderneming zal auto’s verkopen en herstellingen uitvoeren. De zetel van de maatschap bevindt zich in Luik. Vanaf 12 oktober 2021 kan deze maatschap in de KBO ingeschreven worden zonder de basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid te bewijzen. Voordien kon dit niet.

Belangrijk: oefenen de vennoten of zaakvoerders naast de activiteit van de vennootschap ook nog eigen (aparte) activiteiten uit, dan moeten zij de ondernemingsvaardigheden daarvoor uiteraard wel nog steeds bewijzen, en dit op het niveau van hun eigen inschrijving in de KBO.

Conclusie

Een maatschap kan voortaan handels- of ambachtsactiviteiten uitoefenen zonder het bewijs te leveren van de basiskennis bedrijfsbeheer en eventuele beroepsbekwaamheid. Toch creëert dit een ietwat vreemde situatie. Wie dezelfde activiteiten onder de vorm van bijvoorbeeld een BV of NV uitoefent, moet in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest immers wel nog steeds ondernemersvaardigheden bewijzen.