My Liantis

Verloning personeel 09 januari 2019

De bedrijfswagen in 2019

Stel je bedrijfswagens ter beschikking voor (enkele van) je medewerkers? Dan vind je hier de nodige factoren voor een correcte berekening van het fiscaal voordeel voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020).

Fiscaal voordeel

Om het fiscaal voordeel van een bedrijfswagen te bepalen, hanteert de fiscus de formule ‘cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt x 6/7 x CO2-percentage’. Om het CO2-percentage in deze formule te kennen, moet je de reële uitstoot van de wagen vergelijken met een referentiewaarde. In een recent koninklijk besluit publiceerde de overheid de nieuwe CO2-referentiewaarden voor 2019:

  • wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor: 107 g/km (in 2018: 105 g/km)
  • dieselwagens: 88 g/km (in 2018: 86 g/km).

Bestuurders van een elektrische wagen zullen nauwelijks een verschil merken. In de meeste gevallen geldt voor hen het minimumbedrag. Auto’s met een zeer hoge CO2-uitstoot doen evenmin nadeel met de nieuwe referentiewaarden. De impact van de uitstoot in de berekeningsformule van het belastbare voordeel is immers geplafonneerd. Voor de hybride wagens werd de wetgeving wel verstrengd. Daarover brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.

De minimumwaarde van het voordeel voor de inkomsten van 2019 bedraagt 1.340 euro (in 2018: 1.310 euro). Het is wel nog wachten op de definitieve lijst met geïndexeerde bedragen die de fiscale administratie jaarlijks publiceert.

Solidariteitsbijdrage

Op het voordeel van de bedrijfswagen betaal je geen normale socialezekerheidsbijdragen, maar een solidariteitsbijdrage. Ook deze bijdrage berekent de RSZ op basis van de CO2-uitstoot van de wagen. Het bedrag dat ze bekomen bij toepassing van de formule, moet je vermenigvuldigen met een nieuwe coëfficiënt van 1,2950. In 2019 bedraagt de solidariteitsbijdrage hierdoor minimum 26,97 euro (in 2018: 26,47 euro).