My Liantis

Welzijn op het werk 17 juni 2021

Federale enquête woon-werkverkeer

De FOD Mobiliteit en Vervoer organiseert elke drie jaar een enquête over de woon-werkverplaatsingen van werknemers. Door de coronacrisis werd de bevraging van 2020 een jaar uitgesteld en vindt de zesde editie pas dit jaar plaats. De enquête loopt van 1 juli 2021 tot 31 januari 2022 .

Enquête 2021: impact van de coronacrisis

Het enquêteformulier van 2021 is gelijkaardig aan dat van de voorbije edities, al wordt er dit jaar ook rekening gehouden met de impact van de coronacrisis op mobiliteit. Zo worden medewerkers die thuiswerken als gevolg van de gezondheidscrisis ook meegenomen in het onderzoek. Al wordt wel aangeraden om de enquête pas te houden op een moment dat de crisis minder impact heeft op de cijfers. 

Wat is het doel van de enquête?

De enquête heeft twee doelstellingen:

  • Werkgevers aanzetten om een duurzame en efficiënte mobiliteit mogelijk te maken voor hun werknemers.
  • Gegevens verzamelen voor mobiliteitsactoren, zoals overheden, consultants en universiteiten.

Wie moet de enquête invullen?

Elke onderneming die gemiddeld meer dan honderd werknemers in dienst heeft, is verplicht de enquête in te vullen. Ze moet worden ingevuld voor elke vestiging die minstens dertig werknemers telt. De ondernemers die de enquête moeten invullen, ontvangen hiervoor een uitnodigingsbrief en een e-mail.

De enquête invullen in 4 stappen

Nadat je de brief hebt ontvangen, heb je zeven maanden de tijd om deze vier stappen te doorlopen:

  1. Verzamel de nodige gegevens en vul het formulier online in.
  2. Leg het ingevulde formulier ten minste twee maanden voor de einddatum ter advies voor aan de vertegenwoordigers van de werknemers: de ondernemingsraad of het overlegcomité, of bij afwezigheid hiervan aan de vakbondsafvaardiging.
  3. De instantie die de werknemers vertegenwoordigt, geeft zijn advies.
  4. Bevestig definitief de ingevulde vragenlijst.

Nood aan meer informatie?

Raadpleeg de website van FOD Mobiliteit en Vervoer voor meer informatie over het (elektronisch) invullen van de vragenlijst.