My Liantis

Verloning personeel 10 januari 2020

Nieuwe voorwaarden woon-werkverkeer bouwsector

Sinds 1 december 2019 zijn er een aantal wijzigingen in de vergoeding voor woon-werkverkeer in de bouwsector. De belangrijkste aanpassingen situeren zich binnen de mobiliteitsvergoeding.

Woon-werkverkeer in de bouwsector

Werknemers uit de bouwsector (PC 124) krijgen te maken met onregelmatig woon-werkverkeer. Vandaag moeten ze op werf A zijn, morgen op werf B. Nu eens gebruiken ze hun eigen wagen; de andere keer gaan ze met de fiets of trein, of carpoolen ze met een collega. In veel bouwbedrijven pikt een werknemer zijn collega’s op met een busje van de werkgever. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de berekening van de vergoeding voor woon-werkverkeer vrij complex is opgevat.

In grote lijnen komt het erop neer dat de vergoeding de optelsom is van de mobiliteitsvergoeding (berekend op basis van het totaal aantal afgelegde kilometers en enkel verschuldigd indien meer dan 10 km per dag) en de verplaatsingsvergoeding (op eigen kracht afgelegde kilometers, ook al is dit minder dan 10 km per dag).

Wijzigingen in verplaatsingsvergoeding

De enige wijziging hier is de fietsvergoeding. Deze bedraagt sinds 1 december 2019 €0,24 per werkelijk afgelegde kilometer, in plaats van €0,22 voordien.

Wijzigingen in mobiliteitsvergoeding

Sinds 1 december 2019 gelden volgende wijzigingen:

  • Ook jongeren met een arbeidsovereenkomst in het kader van het stelsel ‘duaal leren’ hebben recht op een mobiliteitsvergoeding.
  • De vergoedingen stijgen met 20%. Voor de categorie ‘passagiers’ zijn de nieuwe bedragen (schommelend tussen €0,0619 en €0,0868 per afgelegde kilometer, in functie van de afstand) nu al van toepassing. Voor de categorie chauffeurs geldt het nieuwe bedrag (€0,1579 per werkelijk afgelegde kilometer) pas na aanpassing van het wettelijk maximum (€0,1316).
  • Er is een nieuwe categorie: ‘chauffeur zonder passagier’. Dit is een werknemer die met het busje van de werkgever naar de werf rijdt, maar geen collega’s meeneemt. De vergoeding is dezelfde als voor de categorie ‘passagiers’ verhoogd met 5%. De bedragen schommelen tussen €0,0650 en €0,0911 per afgelegde kilometer.
  • Een arbeider die op jaarbasis (januari-december) een mobiliteitsvergoeding ontvangt voor in totaal 43.000 km of meer, heeft recht op een mobiliteitsdag waarvoor het loon ten laste is van de werkgever.

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij je klantenadviseur.