My Liantis

Personeelsbeleid 05 januari 2021

Flitscontroles op telewerk: bereid je voor met de checklist

Telewerk was al verplicht, maar sinds 1 januari 2021 wordt thuiswerk strenger gecontroleerd, met zogenaamde ‘flitscontroles’ in bedrijven. Flitscontroles zijn vooraf aangekondigde controles binnen fraudegevoelige sectoren, die meestal maar een beperkte periode lopen. De inspecteurs controleren vooral dienstenbedrijven en focussen daarbij op alle functies die voor telewerk in aanmerking komen.

Bereid je voor met de checklist

De flitscontroles op telewerk lopen de hele maand januari en er kunnen ruim duizend inspecteurs op pad worden gestuurd met een concrete checklist voor de geviseerde bedrijven. Die bevat zowel de maatregelen rond telewerk, als alle andere coronamaatregelen die bedrijven moeten respecteren.

Niet altijd eerst een waarschuwing

Wie de maatregelen schendt, ontvangt normaal eerst een waarschuwing. Daarna komt de inspectie terug om te zien of de aanbevelingen zijn opgevolgd. Let wel: de inspecteur beslist zelf op basis van de zwaarte van de feiten en de omstandigheden. Hij heeft vier mogelijkheden:

  1. een waarschuwing geven,
  2. een termijn opleggen voor het bedrijf om zich in orde te stellen,
  3. een proces-verbaal opstellen
  4. en in het ergste geval (bij ernstig gevaar voor de gezondheid en de veiligheid) de onmiddellijke stopzetting bevelen van alle activiteiten.

Belangrijk: alleen de werkgever kan worden bestraft en het is uiteindelijk de rechter die beslist of er al dan niet een strafsanctie wordt opgelegd. Het kan dan gaan om een geldboete tot 48.000 euro en in uitzonderlijke gevallen om een gevangenisstraf van zes maanden tot maximaal drie jaar.

Succesvol telewerken met de toolkit

Met goede afspraken over bereikbaarheid en werktijd, vermijd je misverstanden en blijft je team vlot aan de slag. Maar er zijn ook een aantal wettelijke verplichtingen rond telewerk die je als werkgever moet nakomen. Daarom stelden we een toolkit samen waarin je alle nodige informatie en documenten vindt om zorgeloos te telewerken. 

Ontdek de inhoud van de toolkit.