My Liantis

Verloning personeel 06 juli 2018

Forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen aangepast

Bedrijfsleiders of medewerkers die voor werkopdrachten naar het buitenland gaan, kunnen hiervoor een forfaitaire verblijfsvergoeding krijgen. Deze dagvergoeding moet de kosten dekken van maaltijden en andere kleine uitgaven, met uitzondering van reis- en huisvestingskosten. Vanaf vandaag gelden hiervoor nieuwe maximumbedragen.

Vrijgesteld van belastingen

De fiscus en de RSZ aanvaarden dat deze verblijfsvergoedingen vrijgesteld zijn van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen, zolang ze niet meer bedragen dan de vergoedingen die de FOD Buitenlandse Zaken voor haar eigen ambtenaren hanteert. 

Nieuwe landentabel

Jaarlijks publiceert de FOD Buitenlandse Zaken een nieuwe lijst met de verblijfsvergoedingen voor haar ambtenaren die een buitenlandse opdracht vervullen. De vorige lijst dateert van 22 november 2017. De nieuwe bedragen treden vandaag, op 6 juli, in werking en zijn afhankelijk van het land waarin een persoon verblijft en de duur van de dienstreis (korter of langer dan dertig kalenderdagen).

Raadpleeg de nieuwe bedragen

Vertrekt één van jouw medewerkers binnekort voor een buitenlandse opdracht? Raadpleeg dan zeker de nieuwe bedragen en voorkom dat hij of zij belast zou worden op de onkostenvergoeding.

Download hier de nieuwe landenlijst