My Liantis

Personeelsbeleid 04 april 2023

Indexatie kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

Verplaatst je medewerker zich tijdens de werkuren met de eigen auto voor het werk? Dan heeft hij of zij recht op een kilometervergoeding. Sinds 1 april 2023 is het bedrag van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen aangepast naar 0,4246 euro per kilometer.

Wie heeft recht op een kilometervergoeding?

Werknemers die zich tijdens de werkuren voor het werk met de eigen wagen verplaatsen, hebben recht op een kilometervergoeding. Denk maar aan een werknemer die op bezoek gaat bij een klant met zijn privéwagen.

De werkgever mag in principe enkel de werkelijke onkosten in deze context terugbetalen, maar zowel de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) als de fiscus aanvaarden de toepassing van een forfaitaire onkostenvergoeding.

Wat is een forfaitaire onkostenvergoeding?

Kies je als werkgever voor een forfaitaire onkostenvergoeding? Dan betaal je maandelijks een vast bedrag aan je medewerker terug van de kosten die hij of zij maakt om het werk te kunnen uitoefenen.

De forfaitaire onkostenvergoeding voor dienstverplaatsingen is vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing, zolang het maximale bedrag dat de overheid in dezelfde omstandigheden betaalt aan ambtenaren niet overschreden wordt.

Nieuw maximumbedrag

Eind 2022 besliste de regering dat het maximale bedrag van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de privéwagen voortaan per kwartaal geïndexeerd wordt.

Die maatregel kwam er om beter in te spelen op de stijgende brandstofkosten. Het forfait werd op 1 oktober 2022 een eerste keer op kwartaalbasis verhoogd tot 0,4201 euro per kilometer.

Op 1 april 2023 is er een nieuwe indexatie. Tot en met 30 juni 2023 bedraagt het forfait 0,4246 euro per kilometer. Dit bedrag is wel nog onder voorbehoud van bevestiging door de minister van Ambtenarenzaken.