Jaarverslag interne preventiedienst

In de maand februari stelt de interne preventiedienst van je onderneming zijn jaarverslag op. Het is een opsomming van alle actiepunten die je het afgelopen jaar hebt afgevinkt in het kader van welzijn en preventie. Klanten van Liantis kunnen dit verslag makkelijk opmaken vanuit My Liantis.

2 minuten leestijd Welzijn op het werk 17 januari 2022

Wie moet het jaarverslag opstellen?

Aan het hoofd van je interne preventiedienst staat een interne preventieadviseur (IPA). Hij of zij stelt het jaarverslag op. Heb je een onderneming met minder dan 20 werknemers? Dan mag je als werkgever zelf deze rol invullen.

Weet dat je deze taak aan een werknemer mag geven, op voorwaarde dat hij of zij daarvoor de tijd krijgt en beschikt over voldoende kennis ter zake, idealiter door het volgen van een basisopleiding. In organisaties met meer dan 20 werknemers is de rol van IPA verplicht toegewezen aan een werknemer.

Hoe stel je het jaarverslag op?

Het jaarverslag bestaat verplicht uit enkele vaste rubrieken:

  • Arbeidsongevallen: statistieken, analyse en opvolging van alle arbeidsongevallen die het afgelopen jaar zijn gebeurd binnen je onderneming.
  • Acties afgewerkt door de interne preventiedienst. Klanten van Liantis maken die lijst makkelijk op via My Liantis. Daar vind je een handige tool om in de loop van het jaar acties te genereren. In februari kan je dan een lijst met alle afgewerkte acties exporteren.
  • Prestaties geleverd door je externe dienst Liantis preventie en welzijn. Alle nodige informatie vind je terug in ons Activiteitenverslag via My Liantis.

De exacte structuur staat beschreven in bijlage II.1-2 van de codex welzijn op het werk. De FOD Waso stelt op haar website enkele modelformulieren ter beschikking, alsook een toelichtingsnota.

Voor wie is het verslag bedoeld?

Als er een comité CPBW is, moet ze het verslag kunnen inkijken. Ook de inspectiediensten kunnen inzage vragen. Vroeger moest je het jaarverslag zelf opsturen naar TWW (Toezicht Welzijn op het Werk). Sinds enkele jaren is dit niet meer nodig. Het volstaat om het zelf bij te houden.

Timing?

Meestal wordt het jaarverslag opgesteld in de loop van de maand februari. Eind februari of begin maart komt het jaarverslag als agendapunt op de vergadering van het CPBW. TWW verwacht dat het verslag uiterlijk tegen 31 maart is afgerond en goedgekeurd.

Vragen?

Heb je vragen over het jaarverslag of de organisatie van je interne preventiedienst? Neem dan contact op met je vertrouwde klantenadviseur.