My Liantis

Personeelsbeleid 31 december 2021

Klokkenluidersrichtlijn: België mist deadline 17 december 2021

In november 2019 vaardigde de Europese Unie een nieuwe richtlijn uit. Die richtlijn beschermt personen die inbreuken op het Unierecht melden. De Europese lidstaten kregen tijd tot 17 december 2021 om de vooropgestelde richtlijn in te voeren maar België haalde die deadline niet.

Klokkenluidersrichtlijn

De Europese lidstaten, en dus ook België, moesten de nieuwe klokkenluidersrichtlijn tegen 17 december 2021 omzetten in nationale wetgeving en dus op nationaal vlak een algemene regeling invoeren. De richtlijn beschermt personen die inbreuken op het Unierecht melden. Denk maar aan het consumentenrecht, de milieuwetgeving, de financiële regelgeving, witwaspraktijken, databescherming, de volksgezondheid ...

Concreet moeten de lidstaten:

  • de ondernemingen op hun grondgebied verplichten om een intern meldkanaal op te zetten;
  • zelf onafhankelijke en autonome externe meldingskanalen opzetten voor het ontvangen en behandelen van informatie over inbreuken;
  • beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders voorzien en de nodige maatregelen nemen om elke vorm van represailles, alsook dreigen met of poging tot sanctioneringen, uitdrukkelijk te verbieden.

Deadline gemist

België heeft de deadline niet gehaald. Wellicht zal de omzetting naar de Belgische wetgeving pas in de zomer van 2022 plaatsvinden. 

Hoewel België de Europese klokkenluidersrichtlijn nog moet omzetten in nationale wetgeving, zijn de Belgische klokkenluiders ondertussen wel al beschermd. Bij represailles (zie hierboven) kan de melder zich echter niet tot de betrokken onderneming wenden, maar moet hij zich tot de Belgische Staat richten.

Wij volgen de evolutie verder op de voet en houden je op de hoogte.