Leerjobs: nieuwe vorm van werkplekleren

Op 1 januari 2024 wordt er een nieuwe vorm van werkplekleren geïntroduceerd: de leerjob. Deze vorm van leren op de werkvloer onder begeleiding van de VDAB is bedoeld voor ongekwalificeerde jongeren die via een intensief ervaringstraject competenties verwerven die leiden tot een beroepskwalificatie.  

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 09 november 2023

Van beroepskwalificatie naar waardevol diploma

Jongeren die het traject van een leerjob doorlopen, kunnen op het einde een beroepskwalificatie behalen door middel van een ‘EVC-assessment’ (examen). Daarna kunnen ze, door een aanvullende algemene vorming in een centrum voor volwassenenonderwijs, hun beroepskwalificatie omzetten in een waardevol onderwijsdiploma. 

Wie kan een leerjob doen? 

De leerjob is specifiek ontworpen voor jongeren die: 

 • niet meer leerplichtig zijn; 

 • bij de VDAB ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekenden; 

 • jonger zijn dan 30 jaar op het moment dat ze aan hun leerjob beginnen; 

 • geen onderwijsdiploma's of beroepskwalificaties bezitten; 

 • minstens twee jaar de schoolbanken hebben verlaten.  

Het programma is dus in het bijzonder gericht op deze groep, die vaak voor grote uitdagingen staat bij het betreden van de arbeidsmarkt. 

De leerjob geeft ongekwalificeerde jongeren de kans om waardevolle competenties en kwalificaties te verwerven en zo hun carrière en toekomstperspectieven aanzienlijk te verbeteren. Bovendien zorgt het ervoor dat ondernemingen de kans krijgen om hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van jong talent te tonen en de volgende generatie werknemers op te leiden. 

Voorwaarden voor ondernemingen 

Ook de betrokken ondernemingen moeten aan specifieke voorwaarden voldoen om een leerjob aan te bieden. Dat zorgt ervoor dat de opleiding van leerjobs kwalitatief is en dat jongeren de best mogelijke leerervaring krijgen. 

Je moet als onderneming erkend worden om een leerjob te kunnen aanbieden. De voorwaarden: 

 • Je duidt een mentor aan die de opleiding van de cursist op de werkplek begeleidt en opvolgt. Deze mentor moet:  

  • onberispelijk gedrag kunnen aantonen (uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar voor de aanwijzing is afgegeven aan de onderneming); 
  • ten minste vijf jaar praktijkervaring hebben in het beroep; 

  • het Nederlands machtig zijn 
 • Je organisatie en bedrijfsuitrusting moeten voldoen aan de voorwaarden uit het trajectplan, zodat het voor de cursist mogelijk is om de opleiding op de werkplek te volgen. 

 • Je hebt voldoende financiële draagkracht om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. 

 • Je onderneming heeft geen veroordelingen opgelopen. 

 • Je onderneming is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 • Er is een Nederlandstalig trajectplan dat werd goedgekeurd door de partnerorganisatie (VDAB). 

De leerjobovereenkomst 

Een leerjobovereenkomst is een voltijdse overeenkomst van bepaalde duur, met een minimale looptijd van drie maanden en een maximale looptijd van twee jaar. Tijdens hun leerjob ontvangen de deelnemers een vergoeding van de onderneming, die gelijk is aan 34,50% van het GGMMI. 

Vragen? 

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.