My Liantis

Personeelsbeleid 14 juli 2020

Mantelzorgverlof mogelijk vanaf 1 september 2020

Op 1 oktober 2019 werd het mantelzorgverlof in het leven geroepen. Toch kon het nog niet worden opgenomen: de vereiste erkenningen voor mantelzorgers moesten eerst nog worden vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Dat gebeurde op 16 juni 2020. Vanaf 1 september 2020 kan het thematisch verlof ook effectief worden opgenomen.

Wanneer ben je erkend mantelzorger?

Een mantelzorger is een persoon die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verleent aan een persoon die erkend is als zorgbehoevende. De mantelzorger hoeft dus niet per se familie te zijn van de geholpen persoon.

Om erkend te worden als een mantelzorger, heb je een algemene erkenning als mantelzorger en een specifieke erkenning voor de toekenning van sociale rechten nodig.

Beide erkenningen moet je aanvragen bij het ziekenfonds via een verklaring op eer. Dat kan ten vroegste vanaf 1 september 2020, waardoor ook het mantelzorgverlof dus pas vanaf die datum mogelijk is.

Hoe kan een werknemer mantelzorgverlof opnemen?

Wil een van jouw werknemers mantelzorgverlof opnemen, dan moet hij je daar schriftelijk van op de hoogte brengen en dat minstens zeven dagen vóór het mantelzorgverlof zal ingaan. Van die termijn kan worden afgeweken als jullie daar beiden mee akkoord zijn. De werknemer moet bij z’n aanvraag z’n erkenning als mantelzorger toevoegen.

Zowel voltijdse als deeltijdse werknemers kunnen een beroep doen op mantelzorgverlof. Ze kunnen hun loopbaan volledig schorsen gedurende één maand per zorgbehoevende persoon. Verspreid over de hele loopbaan kan het mantelzorgverlof maximaal zes maanden worden opgenomen.

Voltijdse werknemers kunnen hun loopbaan ook verminderen tot de helft of met één vijfde. Dat kan gedurende twee maanden per zorgbehoevende persoon en met een maximum van twaalf maanden over de gehele beroepsloopbaan.

Wie mantelzorgverlof opneemt, ontvangt een uitkering van de RVA. Voorlopig is het een forfaitair bedrag zoals bij het thematisch verlof ‘medische bijstand’, maar via een Koninklijk Besluit kan in de toekomst nog een specifieke uitkering voor het mantelzorgverlof worden bepaald.