My Liantis

Welzijn op het werk 19 september 2023

Medewerkers beter beschermd tegen hormoonverstorende stoffen

Hormoonverstoorders. Je vindt ze terug in uiteenlopende producten. Van plastics tot pesticiden over brandweerschuim. Het uitgebreid gamma aan hormoonverstorende producten is verantwoordelijk voor een even breed scala aan negatieve gezondheidseffecten. Denk maar aan vruchtbaarheidsproblemen, autisme, obesitas, diabetes, kanker, problemen in de hersenontwikkeling … Maar hoe herken je een hormoonverstoorder? En waar hou je het best rekening mee? 

Wat zijn hormoonverstoorders? 

Een hormoonverstoorder is een chemische stof of mengsel van chemische stoffen. Of ze nu van natuurlijke of kunstmatige oorsprong zijn, ze verstoren de normale werking van ons hormonaal systeem. Een nieuw koninklijk besluit bepaalt voortaan dat stoffen met hormoonontregelende eigenschappen op een gelijkaardige manier behandeld moeten worden als kankerverwekkende stoffen. Deze bepaling zal op verschillende sectoren een impact hebben. Denk maar aan kapperszaken, recyclage-, landbouw- of bouwbedrijven. Maar ook in technische diensten zijn er producten met hormoonverstoorders aanwezig. 
 

Hoe kan je ze herkennen? 

Het is belangrijk dat de preventieadviseur nagaat wat dit concreet betekent voor zijn of haar onderneming en de aanwezige stoffen in de organisatie identificeert. Sinds dit jaar moeten producenten verplicht een melding maken van hormoonontregelende stoffen in de veiligheidsinformatiebladen. Veiligheidsinformatiebladen die dateren van vóór 2023 bevatten mogelijk geen info over deze stoffen.  

Ter aanvulling vind je in de codex een niet-limitatieve lijst van hormoonverstoorders terug en op Europees niveau een digitale lijst die voortdurend bijgewerkt wordt.  
 

Wat moet je doen? 

Net zoals kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen worden hormoonontregelaars beschouwd als zeer zorgwekkende stoffen. De blootstelling van medewerkers moet dus tot een minimum worden beperkt, zelfs als de grenswaarde niet wordt overschreden. Bovendien zal dit ook gevolgen hebben op moederschapsbescherming. Nog belangrijk: jongeren zullen standaard niet met deze stoffen mogen werken. 

In het begin kan het een heuse uitdaging zijn voor de preventieadviseur om deze stoffen correct te identificeren. Om dit werk te vereenvoudigen, zullen ze hier in de komende jaren specifieke H-zinnen (gevarenaanduidingen) voor definiëren. Momenteel zit dit nog in een overgangsfase. 
 

We ondersteunen je graag! 

Liantis kan je helpen om veilig om te gaan met gevaarlijke stoffen op het werk.  

Ontdek het hier

Heb je hierover nog vragen of wil je meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je vertrouwde klantenadviseur.