Minimale premie in cao, arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst: ben jij al in orde?

Vanaf 1 april 2024 is er een belangrijke wijziging voor werkgevers die een vrijstelling genieten op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en of nachtarbeid. Je zal enkel nog van dit voordeel kunnen genieten op voorwaarde dat de minimale premie is opgenomen in een cao, het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst.  

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 28 maart 2024

Minimale premie in cao, arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst

Twee jaar geleden werden enkele verstrengingen doorgevoerd in de voorwaarden voor de vrijstelling nacht- en ploegenarbeid.  

Meer concreet is het sinds 1 april 2022 niet meer voldoende om als werkgever een ploegenpremie of een premie voor nachtarbeid toe te kennen aan je werknemers. Je bent verplicht om een minimale premie toe te kennen: 

  • Voor de toepassing van de vrijstelling ploegenarbeid (of volcontinu) geldt een ploegenpremie van minstens 2% van het contractueel bruto-uurloon.   
  • Voor de toepassing van de vrijstelling nachtarbeid is dat zelfs 12%.  

Vanaf 1 april komt daar nog eens bij dat deze minimale premie in een cao, in het arbeidsreglement of in de arbeidsovereenkomst vastgelegd moet zijn. Controleer dus zeker of je hiermee in orde bent. 

In veel gevallen voorziet de sector deze premies van minstens 2% of 12% in een sectorale cao. Pas je deze sectorale regeling toe? Dan hoef je niets te doen.  

Is dit niet het geval? Dan kijk je best na of de minimale premie van 2% of 12% is opgenomen in een cao, het arbeidsreglement of in de arbeidsovereenkomsten van je werknemers die in ploegen- en/of nachtarbeid werken. 
 

Andere voorwaarden  

Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden die je best even nakijkt.  

De 1/3e regel  

De werknemer moet, overeenkomstig de arbeidsregeling waarin hij tewerkgesteld is, over de betrokken maand waarvoor het voordeel wordt gevraagd tenminste een derde van zijn arbeidstijd in ploegenarbeid dan wel in nachtarbeid is tewerkgesteld. 


Ploegenarbeid 

Ondernemingen waar ploegenarbeid wordt verricht zijn ondernemingen waar het werk wordt verricht in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers. Deze werknemers doen hetzelfde werk, zowel qua inhoud als qua omvang. De opeenvolgende ploegen volgen elkaar in de loop van de dag op zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan een vierde van hun dagtaak. Een onderbreking tussen de opeenvolgende ploegen is toegelaten als die 15 minuten of minder bedraagt. Alle werknemers die ploegenarbeid verrichten ontvangen een ploegenpremie. 


Nachtarbeid 

Nachtarbeid is een arbeidsregeling met prestaties tussen 20 en 6 uur, met uitzondering van de arbeidsregelingen waarin werknemers uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 en 24 uur of waarbij het werk gewoonlijk wordt aangevat vanaf 5 uur.