Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor het koetswerk , PC 149.02

Het paritair comité voor het koetswerk , PC 149.02, sloot een nieuw akkoord af voor de periode 2023-2024. Een belangrijk onderdeel van dit sectoraal akkoord is de toekenning van de koopkrachtpremie.

4 minuten leestijd Personeelsbeleid 03 november 2023

Wat betekent dit concreet voor jou?

Premie van 450 euro bij uitzonderlijk hoge winst

Als werkgever moet je jouw arbeiders volgens het nieuwe sectorale akkoord een koopkrachtpremie toekennen in de vorm van consumptiecheques ter waarde van 450  euro (= bij voltijdse   tewerkstelling) als je in 2022 uitzonderlijk hoge winst maakte.

Je hebt uitzonderlijk hoge winst gemaakt als je bedrijfswinst  (= code 9901 van de jaarrekening) in 2022 met minstens 60 % gestegen is ten opzichte van de gemiddelde jaarwinst in de periode 2017-2021.

Premie van 200 of 300 euro bij hoge winst

Maakte je geen uitzonderlijk hoge winst, maar hoge winst, dan ken je jouw arbeiders een koopkrachtpremie van 200 of 300 euro (= bij voltijdse tewerkstelling) toe.

Je hebt hoge winst gemaakt als je bedrijfswinst  (= code 9901 van de jaarrekening) in 2022 met minstens 15 % gestegen is ten opzichte van de gemiddelde jaarwinst in de periode 2017-2021. Is je winst met minstens 15 % gestegen, maar met niet meer dan 30 %, dan ken je een koopkrachtpremie toe van 200 euro. Is je bedrijfswinst met minstens 30% gestegen, maar met niet meer dan 60%, dan ken je een koopkrachtpremie van 300 euro.

Let wel:  als het totaalbedrag van de te voorziene koopkrachtpremies 2023, van alle werknemers (= arbeiders en bedienden samen) meer bedraagt dan 15  % van de bedrijfswinst na belasting van het bedrijf in 2022 (code 9904), dan worden bovenvermelde bedragen  geproratiseerd.

Voor ondernemingen waarvan het boekjaar eindigt op 1 juli 2022, telt de jaarrekening van het boekjaar 2022 (dit geldt ook zo voor de boekjaren in de periode 2017-2021).

Hoef je geen jaarrekening neer te leggen, dan bezorg je een boekhoudkundig attest met bovenstaande berekeningswijze, als je arbeider hier om vraagt.

Heb je vragen over de criteria van (uitzonderlijk) hoge winst? Dan neem je het best contact op met je accountant.

Individuele toekenningsmodaliteiten

[Deze premie ken je toe aan  alle arbeiders  die op 30/11/2023 met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn en minstens 60 dagen effectief hebben gewerkt (maximum 30 gelijkgestelde dagen voor tijdelijke werkloosheid en gewaarborgd loon). Er wordt een pro rata bedrag toegekend voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers.

De andere afspraken van het sectoraal akkoord zijn:

 • Bestaande aanvullende vergoedingen van het Sociaal Fonds worden geïndexeerd met 10%.
 • Arbeiders vanaf 60 jaar die hun arbeidsduur verminderen met 1/5de of de helft omwille van opname van een landingsbaan tijdens de periode vanaf 1 januari 2024 t.e.m. 30 juni 2025 krijgen een aanvullende vergoeding.
 • Terugbetaling van kinderopvang vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2025:
  • Voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar
  • Gezins- of groepsopvang erkend door Kin & Gezin of l’Office de la Naissance et l’Enfance
  • Voor- en naschoolse opvang
  • €4 per dag/kind
  • Maximum €400 per jaar/kind.
 • Uitsluiting jobstudenten voor eindejaarspremie vanaf 1 januari 2024.
 • De fietsvergoeding wordt verhoogd tot 0,27 EUR per km vanaf 1/1/2024 met een maximum van 40 km/dag.
 • Er wordt voorzien in een individueel opleidingsrecht met groeipad vanaf 1 januari 2024
  • Ondernemingen die tussen 10 en 19 werknemers hebben naar 4 dagen per 2 jaar in 2028
  • Ondernemingen met > 20 werknemers naar 9 dagen per 2 jaar in 2029.
 • Het opleidingsaanbod bij instroom van nieuwe werknemers in de sector wordt uitgebreid naar arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en uitzendkrachten en dit vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.
 • Mogelijkheid zachte landingsbaan voor werknemers vanaf 58 jaar met een aanvullende bruto vergoeding vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.
 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, een zwaar beroep of die 20 jaar nachtarbeid verrichten, kunnen in een landingsbaan met uitkering stappen als ze jonger zijn dan 60. Zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking, is dat mogelijk vanaf 55 jaar.
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 39 jaar in 2023 voor vrouwen.

  Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met
  • een lange loopbaan van 40 jaar
  • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar
  • een zwaar beroep of nachtarbeid én een loopbaan van 33 jaar

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar met een loopbaan van 35 jaar.

 • Verhoging tussenkomst in outplacement van het Sociaal fonds tot 1500 euro vanaf 1 januari 2024

Meer informatie?

Als klant, kan je voor meer informatie over deze en andere cao’s van jouw sector altijd terecht op ons online platform My Liantis. Ga naar ‘organisatie’, ‘sectorinformatie’, kies voor de sector ‘PC 149020’. Ga vervolgens naar ‘juridische info’.