My Liantis

Personeelsbeleid 10 november 2023

Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de orthopedische technologieën, PC 340

Het paritair comité voor de orthopedische technologieën, PC 340, sloot een nieuw akkoord af voor de periode 2023-2024. Een belangrijk onderdeel van dit sectoraal akkoord is de toekenning van de koopkrachtpremie.

Wat betekent dit concreet voor jou?

Premie van 250 euro bij uitzonderlijk hoge winst

Als werkgever moet je jouw werknemers volgens het nieuwe sectorale akkoord een koopkrachtpremie toekennen in de vorm van consumptiecheques ter waarde van 250 euro (= bij voltijdse   tewerkstelling) als je in 2022 uitzonderlijk hoge winst maakte.

Je hebt uitzonderlijk hoge winst gemaakt als de ratio winst/omzet (= code 9901 gedeeld door code 70 of, indien er een verkorte jaarrekening is, code 9901 gedeeld door code 9900) in 2022 minstens 20%. 

Premie van 200 euro bij hogere winst

Maakte je geen uitzonderlijk hoge winst, maar hogere winst, dan ken je jouw medewerkers een koopkrachtpremie van 200 euro (= bij voltijdse tewerkstelling) toe.

Je hebt hogere winst gemaakt als de ratio winst/omzet (= code 9901 gedeeld door code 70 of, indien er een verkorte jaarrekening is, code 9901 gedeeld door code 9900) in 2022 minstens 15%. 

Premie van 150 euro bij hoge winst

Maakte je geen hogere winst, maar hoge winst, dan ken je jouw medewerkers een koopkrachtpremie van 150 euro (= bij voltijdse tewerkstelling) toe.

Je hebt hoge winst gemaakt als de ratio winst/omzet (= code 9901 gedeeld door code 70 of, indien er een verkorte jaarrekening is, code 9901 gedeeld door code 9900) in 2022 minstens 10%. 

Let wel: je bent bovenstaande premies niet volledig verschuldigd als het totaalbedrag van de te voorziene koopkrachtpremies 2023, meer bedraagt dan 15% van de winst (code 9901) in 2022.    Indien de som van de individuele premies het percentage van 15% zou overstijgen, worden de individuele premies pro rata verminderd.

Heb je vragen over de criteria van (uitzonderlijk) hoge winst? Dan neem je het best contact op met je accountant.

Individuele toekenningsmodaliteiten

Deze premie ken je toe aan de werknemers die op 30/11/2023 met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn. Er wordt een pro rata bedrag toegekend voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers

De andere afspraken van het sectoraal akkoord zijn:

 • De fietsvergoeding wordt verhoogd van 0,18 tot 0,20 euro per gereden kilometer
 • Recht op vorming = individueel opleidingsrecht van 1 dag (+10 werknemers) en een voorzien groeipad van 3 tot 5 dagen individueel opleidingsrecht (+20 werknemers) voor de periode 2023-2030 
 • Tijdskrediet – landingsbaan : de bestaande sectorale regelingen worden verlengd tot 30/6/2025.
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 39 jaar in 2023 voor vrouwen.  
   
  Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met  
  • een lange loopbaan van 40 jaar 
  • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar 
  • een zwaar beroep of nachtarbeid én een loopbaan van 33 jaar. 

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar.  

Meer informatie?

Als klant, kan je voor meer informatie over deze en andere cao’s van jouw sector altijd terecht op ons online platform My Liantis. Ga naar ‘organisatie’, ‘sectorinformatie’, kies voor de sector ‘….’. Ga vervolgens naar ‘juridische info’.