My Liantis

Personeelsbeleid 04 september 2023

Nieuwe beperkingen op RSZ-korting in 2024: wacht niet te lang met aanwerven

Je kan als werkgever heel wat kortingen krijgen op de socialezekerheidsbijdragen. Een van de belangrijkste doelgroepverminderingen, die je krijgt bij een eerste aanwerving, ondergaat op 1 januari opnieuw een grondige wijziging. Zo krijg je voor de vierde, vijfde en zesde werknemer vanaf 1 januari 2024 geen vermindering meer.  

Overweeg je dus om een vierde, vijfde of zesde werknemer aan te werven, doe dat dan nog voor eind 2023.  

Veelvoud aan wijzigingen

In 2004 presenteerde de overheid het ‘vereenvoudigd banenplan’. De doelgroepverminderingen zagen het daglicht. In het begin was de regelgeving eenduidig en eenvoudig, maar dat duurde niet lang: met de regelmaat van de klok werden wijzigingen aangebracht en werd de toepassing van de bijdragenverminderingen beperkt door aan de voorwaarden en de bedragen te sleutelen. 

De laatste grote wijziging dateert van 2022. Op 1 januari 2022 kwam er een plafondbedrag op de RSZ-vermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer. Per kwartaal kon de vermindering maximaal 4.000 euro bedragen. 

Ook de regels voor het verderzetten van een onderneming en het genieten van de RSZ-vermindering bij een meertewerkstelling werden aangescherpt om misbruiken te voorkomen. 

Je kan deze aanpassingen hier nog eens nalezen. 

Wijzigingen 1 januari 2024

Tijdens de begrotingsopmaak in het voorjaar van 2023 nam de regering bijkomende besparingsmaatregelen die opnieuw de doelgroepvermindering ‘eerste aanwerving’ treffen.  

Volgens het wetsontwerp zoals het nu voorligt, gelden vanaf 1 januari 2024 de volgende wijzigingen (onder voorbehoud): 

  1. Het maximumbedrag van de RSZ-vermindering voor de eerste werknemer gaat verder omlaag. De bovengrens zakt van 4.000 euro per kwartaal naar 3.100 euro 

  2. Voor de aanwerving van de vierde, vijfde en zesde werknemer krijg je vanaf 1 januari 2024 geen vermindering meer. 

Let wel: de RSZ-verminderingen voor de vierde, vijfde en zesde werknemer die vóór 2024 startte, mag je blijven toepassen volgens de modaliteiten die gelden op 31 december 2023.