My Liantis

Accountancy en boekhouding 24 juli 2019

Nieuwe btw-regels bij restaurantmenu’s

In restaurants geldt er een btw-tarief van 21% op dranken, maar slechts 12% op het geserveerde eten. Bied je als horecaondernemer een menu aan met zowel drank als eten voor een vaste, voordelige prijs? Dan moet je dit bedrag sinds enkele maanden op een nieuwe manier uitsplitsen om het gepaste btw-bedrag te berekenen.

Concreet voorbeeld

Een uitbater biedt een lunchmenu aan met een maaltijd en een bijhorend drankje voor de totale prijs van 9 euro. In diezelfde zaak kan je de maaltijd en de drank ook apart bestellen, maar dan zou je er in totaal 10 euro voor betalen (7 euro voor de maaltijd en 3 euro voor de drank).

Volgens de oude regels berekende de fiscus de btw bij iemand die het menu nam, als volgt:

  • Van de 3 euro die de drank normaal kost, moest je 21% rekenen.
  • Van de overblijvende 6 euro moest je als werkgever 12% btw afdragen.
  • De korting van 1 euro op de globale prijs werd daardoor niet doorgerekend op het hoogste btwtarief.

Nieuwe berekening

Dankzij de nieuwe circulaire die in april van dit jaar verscheen, moet de uitsplitsing nu verhoudingsgewijs gebeuren. Aangezien de normale prijs voor de drank (3 euro) 30% uitmaakt van de totale kost van het samengestelde menu (10 euro), mag de uitsplitsing van het globale tarief nu volgens dezelfde verhouding gebeuren.

Concreet in het geval van bovenstaand voorbeeld moet je dus 21% afdragen van 2,7 euro (30% van 9 euro) voor de drank en 12% van 6,3 euro voor de maaltijd.

All-in menu’s met drie gangen

Ook voor de berekening van het drankenaandeel bij all-inmenu’s met minstens drie gangen komt er een afwijking op de oude regels. Het gaat concreet om standaardmenu’s waarin een aperitief, aangepaste wijnen, mineraalwater en koffie of thee zijn inbegrepen. Bij die menu’s aanvaardt de btw-administratie nu dat er een forfait van 35% mag afgehouden worden voor het drankenaandeel in de globale prijs.

Deze soepele werkwijze mag je als horecaondernemer niet toepassen voor andere all-informules waarin bijvoorbeeld ook champagne, sterke dranken of alle dranken na middernacht inbegrepen zijn.

Meteen van kracht

De nieuwe regeling, die in april van dit jaar verscheen, vervangt meteen de oude regeling. Mogelijk geldt de nieuwe aanpassing zelfs al vanaf 1 januari 2010: het moment waarop het verlaagde btw-tarief voor de horeca in het leven geroepen werd. In dat laatste geval zou een werkgever de nieuwe regeling ook kunnen inroepen voor lopende betwistingen uit het verleden. Dat laatste punt zal dus nog moeten blijken uit de praktijk.