My Liantis

Personeelsbeleid 15 mei 2020

Nieuwe regels voor opzeg tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Heel wat werknemers kwamen tijdens de coronacrisis in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht terecht. Sommige werkgevers zijn ondertussen overgaan tot ontslag of hebben deze beslissing al vóór de crisis genomen. De opzegtermijn loopt gewoon verder tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid. Maar daar komt verandering in.

Wat verandert er concreet?

De overheid maakt voortaan een onderscheid tussen twee situaties.

• Voor werknemers die effectief uit dienst zijn getreden vóór 5 mei 2020, wijzigt er niets. Hun opzeg liep gewoon verder tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis.

Voor een opzegtermijn die nog niet liep vóór 1 maart 2020 en die nog niet werd beëindigd vóór 5 mei 2020, zal tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de opzegtermijn wel schorsen.

Dat betekent concreet dat:

  • nog lopende opzegtermijnen worden verlengd. Als een werkgever dat nalaat, kan de werknemer een verbrekingsvergoeding eisen.
  • werknemers van wie de opzeg is afgelopen en die ondertussen al uit dienst zijn gegaan, een verbrekingsvergoeding kunnen eisen.

Nog niet definitief

Deze regelgeving is nog niet definitief. De informatie in dit artikel is gebaseerd op een wetsvoorstel en kan dus nog wijzigen. Maar als de wet er komt, kan dat voor werkgevers grote financiële gevolgen hebben als ze er niet op anticiperen. Zodra er definitieve duidelijkheid is, vermelden we dat op deze pagina.

Zit je ondertussen met vragen over ontslag? Neem dan zeker contact op met jouw vertrouwde klantenadviseur.