My Liantis

Personeelsbeleid 22 juni 2020

Nieuwe wet voor schorsing opzeg tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Geef je als werkgever een van je medewerkers z’n ontslag terwijl hij tijdelijk werkloos is? Hou er dan rekening mee dat de opzegtermijn voortaan wordt geschorst op dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Op 22 juni 2020 werd de wet die dat regelt gepubliceerd.

Wat verandert er concreet door de nieuwe wet?

Concreet betekent het dat bij opzegging door de werkgever: 

  • De opzegperiode vanaf 22 juni 2020 wordt geschorst op dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Bijvoorbeeld: Je hebt jouw werknemer opgezegd met een opzegtermijn van acht weken die begint te lopen op maandag 1 juni 2020. Sinds week één staat de werknemer op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De wetgeving wordt officieel op 22 juni 2020. Wordt de opzegtermijn vanaf het begin geschorst? Nee, pas vanaf maandag 22 juni wordt de opzegtermijn geschorst door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Behalve in de volgende situatie: een opzegtermijn die al liep vóór 1 maart 2020 leidt niet tot schorsing.

Bijvoorbeeld: Je hebt jouw werknemer opgezegd met een termijn van twintig weken. Die termijn ging in op maandag 17 februari 2020. Je hebt de werknemer meermaals op tijdelijke werkloosheid gezet, ook na 22 juni 2020. Wordt de opzegtermijn geschorst? Nee, want de opzegtermijn liep al vóór 1 maart 2020.

  • De opzegtermijn die nog niet liep vóór 1 maart 2020 en die al is beëindigd op 22 juni 2020, wordt niet verlengd. In dat geval is er ook geen bijkomende vergoeding verschuldigd.