Nieuwe regels voor werknemers van buiten de EU

Om bepaalde vacatures in te vullen kan je als werkgever een beroep doen op buitenlandse kandidaten. Zijn dat kandidaten uit niet-EU/EER-landen, dan moet je vanaf 1 mei 2024 rekening houden met enkele nieuwe regels. 

4 minuten leestijd Personeelsbeleid 29 april 2024

Arbeidskaart of gecombineerde vergunning

Bij een tewerkstelling van meer dan 90 dagen vraag je als werkgever een gecombineerde vergunning voor de werknemer aan. Voor een tewerkstelling korter dan 90 dagen, heb je een arbeidskaart nodig. 

De bestaande procedures en voorwaarden worden vanaf 1 mei 2024 zowel soepeler als strenger. De overheid wil zo buitenlandse werknemers blijven aantrekken voor openstaande vacatures (van voornamelijk knelpuntberoepen), maar tegelijk ook fraude en misbruik voorkomen. 

Arbeidsmarktonderzoek en vacatures

Een van de voorwaarden om een gecombineerde vergunning of arbeidskaart te krijgen is het arbeidsmarktonderzoek. Dit onderzoek bepaalt of het haalbaar is om binnen een redelijke termijn een geschikte werknemer te vinden voor een specifieke functie, eventueel na het volgen van een opleiding. Het arbeidsmarktonderzoek houdt niet alleen rekening met de Belgische arbeidsmarkt, maar ook met de Europese. 

Bepaalde categorieën van derdelanders zijn vrijgesteld van de verplichting tot een arbeidsmarktonderzoek om een gecombineerde vergunning of arbeidskaart te krijgen. Als je in aanmerking komt voor zo’n vrijstelling, zal je dus makkelijker een gecombineerde vergunning of arbeidskaart krijgen. 

Door de vacatures in vier groepen in te delen, probeert Vlaanderen vanaf 1 mei 2024 meer duidelijkheid te scheppen over deze voorwaarde. 

Vacatures voor hooggeschoolde profielen

vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek als de werknemer voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Vacatures voor middelgeschoolde profielen

vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek als de werknemer voldoet aan de voorwaarden en minstens 80% tewerkgesteld (m.u.v. seizoenarbeider) wordt in een functie die voorkomt op de lijst met middelgeschoolde knelpuntberoepen. Deze lijst zal sneller geactualiseerd worden door Vlaanderen. 

Vacatures op de VDAB-knelpuntberoepenlijst

Deze lijst bevat 241 beroepen. Wil je een buitenlandse werknemer aanwerven voor een van deze functies, dan gelden er een aantal voorwaarden, o.a.: 

 • De vacature moet minstens negen weken, in een periode van vier maanden voor de aanvraag, gepubliceerd zijn op de website van de VDAB en EURES. 
 • De werkgever vraagt de actieve bemiddeling van de VDAB bij de publicatie. 
 • De vacature heeft een minimaal kwalificatieniveau, meer bepaald niveau 2,3 of 4. 
 • De tewerkstelling bedraagt minstens 80% (m.u.v. seizoenarbeider) 

 

Deze lijst zal sneller geactualiseerd worden door Vlaanderen. 

Overige vacatures

Voor alle andere dan bovenstaande vacatures, zijn er volgens Vlaanderen voldoende arbeidskrachten te vinden op de Belgische arbeidsmarkt. Deze aanvragen zullen dan ook geweigerd worden.

Als je een werknemer aanwerft voor een vacature voor een middengeschoold profiel of uit de VDAB-knelpuntberoepenlijst, moet je bovendien bijkomende bewijzen voorleggen, bijvoorbeeld: 

 • Een uitgebreide beschrijving van de functie en het takkenpakket van de buitenlandse werknemer; 
 • Documenten die de kwalificatie van de werknemer aantonen, zoals een diploma of bewijs van beroepservaring. 

Blauwe kaart

Hooggeschoolde werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor de Europese blauwe kaart. Deze kaart verschilt met de gecombineerde vergunning. Het voordeel is dat de blauwe kaart na een effectieve tewerkstelling van twee jaar voor elke werkgever geldt. 

Vanaf 1 mei zijn er voor hen enkele versoepelingen voorzien: 

 • Na 12 maanden kan de werknemer met een blauwe kaart van werkgever veranderen, zonder dat de nieuwe werkgever hiervoor een toelating moet vragen. 
 • Een werknemer met een blauwe kaart verkregen in een ander EU-land, kan voor maximum 90 dagen naar Vlaanderen komen (bijvoorbeeld een conferentie of vergadering) zonder bijkomende toelating tot werk. 

Wat wijzigt er nog?

 • Hooggeschoolden, leidinggevenden en werknemers met een Blauwe kaart kunnen zonder bijkomende formaliteiten hun job combineren met een onderzoeksopdracht bij een andere werkgever. 

 • Seizoenarbeiders kunnen gemakkelijker wijzigen van werkgever gedurende de duurtijd van de gecombineerde vergunning. De nieuwe werkgever meldt dit, samen met een kopie van de nieuwe arbeidsovereenkomst, aan de dienst Economische migratie. 

 • Werknemers met een gecombineerde vergunning kunnen bijkomend een flexi-job uitoefenen zonder dat ze hiervoor een bijkomende toelating tot tewerkstelling in deze job moeten aanvragen. Alle voorwaarden met betrekking tot flexi-job moeten nageleefd worden.  

 • Vlaanderen versoepelt ook de kwalificatieniveaus waaraan de leidinggevenden of specialisten in het kader van intra company transfers moeten voldoen. 

 • De lijst met derdelanders die vrijgesteld zijn van een toelating tot werk wordt aangepast en uitgebreid. De term ‘handelsvertegenwoordigers’ wordt vervangen door personen die bepaalde tijdelijke handelsactiviteiten komen verrichten die verband houden met de zakelijke belangen van de werkgever. Daarnaast wordt de lijst uitgebreid met toerismepersoneel, vertalers en tolken wanneer zij deze functie tijdelijk komen uitoefenen in Vlaanderen. 

 • Een striktere controle zal toegepast worden tijdens de aanvraagprocedure van de toelating tot werk. De dienst Economische migratie zal hierbij de hulp krijgen van een controlekamer. Er gebeurt onder andere een screening op de activiteit van de werkgever en de financiële kredietwaardigheid bij alle bedrijven. 

Meer weten?

Alle info over buitenlandse werknemers in dienst nemen, vind je op deze pagina.