My Liantis

Welzijn op het werk 06 oktober 2022

Oktober, maand van de ergonomie

Het was de Federation of European Ergonomics (FEES) die oktober uitriep tot maand van de ergonomie, en daar werken we bij Liantis graag aan mee. We maken daarom van de gelegenheid gebruik om ergonomie en vooral het belang en de voordelen ervan nog eens in de kijker te zetten.

Muscoloskeletale klachten: een hardnekkig probleem

Hoewel spier- en skeletaandoeningen te voorkomen zijn, blijven ze de lijst van meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa aanvoeren. Volgens de zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden hebben maar liefst drie op vijf werknemers in de Europese Unie klachten die verband houden met muscoloskeletale aandoeningen (MSA). Bovendien noemt 60% van alle werknemers in de EU MSA hun ernstigste probleem. Uit het onderzoek blijkt verder dat een op vijf mensen in de EU het afgelopen jaar last hadden van een chronische rug- of nekaandoening.

Uit de kerncijfers voor ergonomie in België van de VerV, de Beroepsvereniging voor Ergonomie, blijkt dan weer dat 57 % van de werkgerelateerde gezondheidsklachten van Belgische werknemers te wijten zijn aan lichamelijke klachten. Werkgebonden rug-, schouder-, en knieklachten komen bovendien meer dan dubbel zo vaak voor als psychosociale klachten. In het kader van werkbaar werk én het voorkomen van ziekteverzuim, is er voor ergonomie dus een belangrijke rol weggelegd.

Wat zijn muscoloskeletale aandoeningen?

Muscoloskeletale of spier- en skeletaandoeningen zijn beschadigingen van spieren, gewrichten of pezen die voornamelijk door werk of de gevolgen van de directe werkomgeving veroorzaakt of verergerd worden. Dergelijke aandoeningen zijn niet alleen nadelig voor de levenskwaliteit van de betrokkene, maar vormen een van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en vervroegde uittreding, en houden dus een significante maatschappelijke kost in.

Risicofactoren

De meest voorkomende spier- en skeletaandoeningen zijn rugpijn en pijn in de bovenste ledematen. Volgens het eerder vermelde Europese onderzoek uit 2019 vormen repetitieve hand- of armbewegingen de meest voorkomende risicofactor in de EU. Andere risico’s die samenhangen met muscoloskeletale klachten zijn:

 • langdurig zitten
 • heffen en verplaatsen van personen of zware lasten
 • tijdsdruk
 • vermoeiende of pijnlijke houdingen

Europese campagne ‘Gezond werk: verlicht de last!’

Vanuit de overtuiging dat muscoloskeletale aandoeningen vermijdbaar en beheersbaar zijn, stimuleert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk in de campagne “Gezond werk: verlicht de last!” een preventiecultuur die op de volgende pijlers rust:

 • Risicobeoordeling op de werkvloer 
  Alle risico’s wegnemen is wellicht niet mogelijk, maar vaak volstaan eenvoudige maatregelen om de risico’s op MSA te beperken.
 • Combinatie van preventieve maatregelen
  Aangezien spier- en skeletaandoeningen worden veroorzaakt door verschillende factoren, werkt een gecombineerde aanpak het best. Ergonomie, psychosociale factoren, werkorganisatie, enz. maken allemaal deel uit van een allesomvattend beleid.  
 • Participatie stimuleren
  Van het vaststellen van de risico’s tot het bedenken van manieren om ze te voorkomen: iedereen op de werkvloer kan een bijdrage leveren.

Hoe kan Liantis je helpen?

Benieuwd naar ons ergonomie-aanbod? Een overzicht van onze diensten vind je via onderstaande link.

>Ontdek ons ergonomie-aanbod