Opnieuw verhoging maximumbedrag fiscale werkbonus

Vanaf 1 januari 2024 stijgt het maximumbedrag van de fiscale werkbonus opnieuw. Tot voor kort bedroeg de fiscale werkbonus maximaal 920 euro, maar door de verhoging van de sociale werkbonus op 1 juli 2023, steeg dat bedrag ook. Daardoor is het nieuwe maximumbedrag momenteel 1.030 euro.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 05 december 2023

Wat is de fiscale werkbonus?

De toepassing van de sociale werkbonus leidt tot een hoger belastbaar loon waardoor de betrokken medewerkers meer belastingen moeten betalen. Om dit negatief effect te neutraliseren, werd op 1 april 2011 de fiscale werkbonus geïntroduceerd. 

Concreet gaat het om een bedrag gelijk aan 33,14% van de sociale werkbonus. Dat bedrag wordt dan meteen verrekend met de bedrijfsvoorheffing die de medewerker moet betalen. Door die belastingvermindering blijft er dus netto meer inkomen over.

Maximumbedrag fiscale werkbonus voor 2023 

De wet voorziet wel een maximumjaargrens voor de fiscale werkbonus. Dat maximale jaarbedrag verandert mee met de stijging van de sociale werkbonus. Door de verhoging van de sociale werkbonus op 1 juli 2023, bedraagt het maximale jaarbedrag van de fiscale werkbonus 1.030 euro voor 2023.  

Opnieuw een verhoging vanaf 1 januari 2024 

De sociale partners voorzien op 1 april 2024 een verhoging van 35,70 euro van het nationaal minimuminkomen (= GGMMI), waardoor het bedrag van de sociale werkbonus opnieuw zal stijgen. Ook dan volgt er weer een stijging van de fiscale werkbonus. Er werd aanvankelijk een maximaal niet-geïndexeerd jaarbedrag van 570 euro vooropgesteld. 

De federale overheid wenst de fiscale werkbonus in die mate te versterken dat een stijging van het GGMMI met 37,50 euro vanaf 1 april 2024 leidt tot een stijging van het nettoloon met 50 euro.  

Vanaf 1 april 2024 bedraagt de fiscale werkbonus daardoor 52,54% van de sociale werkbonus in plaats van 33,14%, maar dit wel enkel voor de heel lage lonen. Daarom wordt de berekening van de sociale werkbonus voortaan opgesplitst in twee componenten: één voor de heel lage lonen en één voor de iets hogere lonen. 

Met deze versterking van de fiscale werkbonus, stijgt tegelijkertijd het maximumjaarbedrag voor 2024 van 570 euro naar 710 euro in 2024 en naar 765 euro in 2025. Dit zijn de niet-geïndexeerde basisbedragen. De nieuwe geïndexeerde bedragen zijn nog niet gekend.

Vragen? 

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren