Pensioen langer cumuleerbaar met bepaalde beroepsinkomsten of uitkeringen

Je kan het rust- of overlevingspensioen in veel gevallen niet zomaar cumuleren met beroepsinkomsten, uitkeringen of vergoedingen. Naar aanleiding van de coronacrisis had de overheid hierop een aantal uitzonderingen ingevoerd die golden tot 31 augustus 2020. Die uitzonderingen zijn nu verlengd tot en met 31 maart 2021.

2 minuten leestijd Pensioen 04 januari 2021

Pensioen cumuleren met beroepsinkomsten

Het is mogelijk om je rust- of overlevingspensioen te combineren met inkomsten uit een beroepsactiviteit op voorwaarde dat:

 • Je de beroepsactiviteit begon of uitbreidde in het kader van de strijd tegen het coronavirus;
 • Je de beroepsactiviteit uitvoert in een onderneming die behoort tot de cruciale sectoren of de essentiële diensten.

Die beroepsinkomsten tellen niet mee bij het bepalen van de inkomensgarantie voor ouderen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Pensioen cumuleren met uitkeringen

Je kan je rust- of overlevingspensioen ook cumuleren met bepaalde uitkeringen. Dat geldt ook voor uitkeringen die toegekend zijn aan je echtgenoot. Het gaat om de volgende uitkeringen:

 • Uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (met inbegrip van een eventueel supplement) die toegekend werden vanaf 1 maart 2020 en waarbij de werkloosheid te wijten is aan het coronavirus;
 • Uitkeringen tijdelijke werkloosheid om economische redenen (met inbegrip van een eventueel supplement) die toegekend werden vanaf 1 maart 2020 en waarbij de werkloosheid te wijten is aan het coronavirus;
 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • Primaire ongeschiktheidsuitkeringen en invaliditeitsuitkeringen die toegekend werden vanaf 1 maart 2020 en waarbij de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt werd door het coronavirus.

Bovenstaande uitkeringen tellen niet mee bij het bepalen van de inkomensgarantie voor ouderen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Pensioen cumuleren met vergoedingen

Je rust- of overlevingspensioen kan ook gecumuleerd worden met bepaalde vergoedingen. Dat geldt ook voor vergoedingen die toegekend zijn aan je echtgenoot. Deze vergoedingen komen in aanmerking:

 • De inkomenscompensatievergoedingen die de gewesten toekennen aan ondernemingen en zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis;
 • De forfaitaire vergoeding die tijdelijk werklozen ontvangen om de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis te overbruggen;
 • De subsidies en vergoedingen die organisatoren in de kinder- en buitenschoolse opvang, organisatoren in de opvang van zieke kinderen en organisatoren in de preventieve gezinsondersteuning ontvingen naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 24 maart 2020 en 1 april 2020;
 • Elke andere vergoeding die vanaf 1 maart 2020 toegekend werd als compensatie van een inkomstenverlies of als vergoeding voor bijkomende kosten door de coronacrisis.
   

Die vergoedingen tellen niet mee bij het bepalen van de inkomensgarantie voor ouderen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.