My Liantis

Personeelsbeleid 30 november 2021

Quarantaineperiodes bij je medewerkers: wat nu?

Wanneer je medewerkers in quarantaine moeten, heeft dit een grote impact op je organisatie. Maar wat kan je dan als werkgever precies ondernemen? Hoe zit het bijvoorbeeld precies met de regels rond tijdelijke werkloosheid? En kan je je medewerker verplichten om thuis verder te werken? We bieden je antwoorden op enkele pertinente vragen.

Wat als mijn medewerker besmet is met het coronavirus en in quarantaine moet, maar niet ziek is?

Als je medewerker in quarantaine moet, maar niet ziek is en niet kan telewerken, heeft hij recht op een werkloosheidsuitkering. Als werkgever moet je het quarantaine-attest van je medewerker doorgeven aan je sociaal secretariaat (zoals Liantis). Je moet dit attest ook goed bewaren, mocht je ooit controle krijgen van de RVA.

Kan je medewerker wel telewerken tijdens de quarantaineperiode en is hij niet ziek? Dan heeft hij geen recht op een uitkering, maar wel gewoon op loon voor zijn geleverde prestaties.

Wat als mijn medewerker besmet is met het coronavirus, in quarantaine moet én ziek is?

Wanneer je medewerker ziek is, dan krijgt hij een arbeidsongeschiktheidsattest van de behandelende arts. Op basis van dit attest heeft je medewerker recht op gewaarborgd loon voor de periode van ziekte.

Speciale situatie: het is perfect mogelijk dat je medewerker in quarantaine moet met een quarantaine-attest en pas tijdens die periode (waarin hij recht heeft op tijdelijke werkloosheid) ziek wordt. In dat geval zal je medewerker recht hebben op een uitkering van de mutualiteit voor de periode dat het quarantaine-attest en het ziekte-attest elkaar overlappen.

Wat als mijn medewerker moet zorgen voor zijn kind dat in quarantaine moet?

Een werknemer heeft het recht om afwezig te zijn van het werk en tijdelijke werkloosheid overmacht corona aan te vragen, wanneer hij moet instaan voor de opvang van een kind dat in quarantaine moet en dus niet naar school, het kinderdagverblijf of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan. Als werkgever kan je zo’n aanvraag van je medewerker bovendien niet weigeren. Belangrijk: slechts één van beide ouders kan tijdelijke werkloosheid overmacht corona aanvragen voor een bepaalde periode. Natuurlijk kunnen beide ouders wel afwisselen.

Om van dit stelsel gebruik te maken, moet je medewerker het RVA-document 'Opvang kind quarantaine corona' invullen. Is het zo dat een volledige school, het kinderdagverblijf of een centrum voor opvang van personen met een handicap moeten sluiten door een coronamaatregel, dan moet je medewerker het RVA-document 'Opvang kind sluiting corona' invullen.

Kan je je medewerkers voorstellen om verlof op te nemen als ze in quarantaine moeten?

Als werkgever kan je jouw werknemers niet verplichten om verlof op te nemen, want dit moet altijd in onderling akkoord gebeuren. Toch kunnen de werknemers zeker verlof opnemen tijdens deze periode, als ze dit wensen.

Het is dus zeker aangeraden om hier open over te communiceren met elkaar en zo voor de best mogelijke oplossing te kiezen voor zowel jou als werkgever als voor de werknemer.

Wat als je medewerker door een quarantaineperiode het wettelijk verlof niet kan opnemen voor het einde van dit jaar?

Ook als je medewerker dit jaar tijdelijk werkloos is of geweest is, blijft het verplicht om voor het einde van dit jaar alle wettelijk verlof op te nemen. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) kan immers controleren of alle vakantiedagen wel opgenomen zijn. Als dat niet het geval is, dan zal de RVA weigeren om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen uit te betalen voor de vakantiedagen die je medewerker niet opnam.

Zie je dat je medewerker mogelijk in de problemen komt met het wettelijk verlof? Ga dan in communicatie met je medewerker en stel voor dat hij toch wettelijk verlof opneemt in plaats van tijdelijke werkloosheid tijdens een quarantaineperiode. Dit is immers ook in het belang van je medewerkers want zo houdt hij financieel het meest over.