My Liantis

Verloning personeel 24 januari 2022

Stagebonus nu ook van toepassing voor jongeren ouder dan 18 jaar

Op vrijdag 17 december 2021 heeft de Vlaamse Regering principieel beslist om het toepassingsgebied van de reguliere stagebonus uit te breiden voor jongeren ouder dan 18 jaar. De Vlaamse Regering spreekt hier van een ‘verruimde stagebonus’.

De reguliere stagebonus, wat houdt het in?

Een jongere die een duale of alternerende opleiding volgt, leert zijn vak zowel op school als op de werkvloer. Leid je als werkgever zo'n jongere op in je onderneming? Dan heb je recht op een stagebonus van 500 euro (in het eerste en tweede opleidingsjaar) of 750 euro (in het derde opleidingsjaar). Let wel, de jongere mag nog geen 18 jaar zijn op 1 september van het schooljaar waarin de bonus voor de eerste keer wordt uitbetaald. Bovendien moet je een van volgende drie overeenkomsten met de jongere hebben afgesloten voor een minimum van drie maanden:  

  • een overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding  (SAO)
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst (in het kader van de sociale Maribel)

Reguliere stagebonus nu uitgebreid: verruimde stagebonus

Op 17 december 2021 besliste de Vlaamse regering principieel om de reguliere stagebonus te verlengen voor de komende twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) én het toepassingsgebied ervan ook uit te breiden. Die ‘verruimde stagebonus’ houdt in dat bedrijven een stagepremie ter waarde van 500 euro zullen ontvangen voor het aanbieden van een leerwerkplek voor jongeren in een alternerende opleiding ouder dan 18 jaar. De leeftijdsgrens van 18 jaar vervalt dus. Zo wil de Vlaamse Regering ondernemingen stimuleren om jongeren uit het secundair onderwijs met leervertraging (die dus ouder zijn dan 18) te voorzien van een leerwerkplek en van begeleiding.