Tarieven openbaar treinvervoer verhogen

Op 1 februari 2024 stijgen de tarieven van de NMBS opnieuw. De prijsstijging voor woon-werkabonnementen bedraagt 5,9%. Maar wat betekent dat voor jou als werkgever?

2 minuten leestijd Verloning personeel 24 januari 2024

Tussenkomst in verplaatsingskosten

Voor werkgevers die tussenkomen in de verplaatsingskosten (van en naar het werk) van hun medewerkers, betekent de stijging niet altijd een kostenverhoging. Veel is afhankelijk van de sector waar werkgevers onder vallen, en de specifieke regels die er uitgewerkt zijn.

Om na te gaan of de prijsstijging bij de NMBS ook voor jou gevolgen heeft, kijk je dus best even de regels na die voor jouw sector van toepassing zijn.

Sectoren die verwijzen naar de NMBS-tarieven  

Bepaalde sectoren verwijzen voor de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingen in het woon-werkverkeer, naar de tarieven van het openbaar treinvervoer. Dit kan dan gaan om een verplichte tussenkomst gelijk aan deze tarieven of om een tussenkomst gelijk aan een percentage van deze tarieven. Voor de werkgevers van deze sectoren stijgt de verplichte tussenkomst in het woon-werkverkeer dus in dezelfde mate als de verhoging van de tarieven van het openbaar vervoer zelf.  

Sectoren onder de regeling ‘NAR-cao nr. 19 octies’

De Nationale Arbeidsraad (NAR) sloot in 2019 een nieuwe cao af die de minimale forfaitaire werkgeverstussenkomst verhoogde van gemiddeld 64,7% naar gemiddeld 70% van de kostprijs van het gebruikte openbaar vervoer. Het is nog niet duidelijk of de minimale verplichte tussenkomst vastgelegd door de NAR, verhoogd zal worden. We brengen je op de hoogte van zodra hier meer duidelijkheid over is.  

Voor werkgevers die onder die sectoren vallen en de forfaitaire tussenkomst hanteren, heeft de tariefstijging bij de NMBS dus geen gevolg. De prijsstijging wordt wél doorgerekend naar hun werknemers. Zij zullen een hogere, persoonlijke bijdrage moeten betalen.

Sectoren met een eigen regeling 

Daarnaast werkten bepaalde sectoren ook een eigen tabel uit, waarin de verplicht te gebruiken bedragen voor het treinvervoer zijn opgenomen. Vaak zijn die bedragen verbonden met de afgelegde afstand. Afhankelijk van de sector, worden de tabellen al dan niet regelmatig aangepast.