Tussenkomst van werkgever in kosten openbaar vervoer stijgt vanaf 1 juni 2024

Als je medewerker zich van en naar het werk verplaatst met het openbaar vervoer, dan ben je als werkgever verplicht om een deel van deze kosten voor je rekening te nemen. Vanaf 1 juni 2024 moeten werkgevers voor een groter deel tussenkomen in de kosten voor het openbaar vervoer. 

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 16 april 2024

Hoeveel bedraagt de verhoging?

Momenteel betaal je als werkgever gemiddeld zo’n 56% van de kostprijs van het openbaar vervoer. Vanaf 1 juni 2024 stijgt dit aandeel naar 71,8%.  

De sociale partners zijn daarnaast tot een overeenkomst gekomen om de volgende vijf jaar jaarlijks de tussenkomst van de werkgever in de prijs van de treinabonnementen aan te passen. Zo komt er een compensatie voor de werknemer om de impact van de jaarlijkse prijsstijgingen van het openbaar vervoer te beperken.

Er zullen vanaf nu ook tabellen met de minimale werkgeverstussenkomst (71,8%) voorzien worden voor situaties waarbij de werknemer gebruikmaakt van de sinds vorig jaar ingevoerde Flex Abonnementen. Deze afspraken werden geconcretiseerd in NAR-cao nr. 19/11, die werd gesloten op 8 april 2024.  

Voor welke werknemers stijgt de tussenkomst?

De verhoging geldt enkel voor werknemers die voor woon-werkverplaatsingen gebruikmaken van de trein, tram, bus of metro. Voor werknemers die zich met eigen middelen verplaatsen, blijft de werkgeverstussenkomst gelijk, tenzij op sectoraal of op ondernemingsvlak afgesproken werd om dezelfde tussenkomst toe te kennen zoals die geldt bij het gebruik van het openbaar vervoer.  

De verhoging zal enkel voelbaar zijn in sectoren die zich voor de verplaatsingen met het openbaar vervoer baseren op de tabel in NAR-cao nr. 19/9 of waar de tussenkomst nu lager ligt dan 71,8% van de kostprijs.  

Sommige paritaire comités voorzien een hogere tussenkomst, of zelfs een volledige terugbetaling. Voor hen wijzigt er niets.  

Overheidssteun bij verdere verhoging van de werkgeverstussenkomst

Voor de sectoren/ondernemingen die de huidige tussenkomst in het treinabonnement nog verder verhogen, zal de overheid een hogere tussenkomst van 7,5% voor maximaal 5 jaar ten laste nemen via een belastingkrediet. De werkgeverstussenkomst moet in dat geval minstens 79,3% van de kostprijs bedragen.  

Sectoren/ondernemingen die al een hogere tussenkomst voorzien (bijvoorbeeld een tussenkomst van 80% via de NMBS-derdebetalersregeling) kunnen hier geen beroep op doen. Meer informatie over deze nieuwe overheidstussenkomst volgt van zodra het definitief wettelijk kader hiervoor beschikbaar is.