My Liantis

Verloning personeel 20 juli 2021

Meer mogelijkheden voor verenigingswerk

Bepaalde verenigingswerkers kunnen voor het derde kwartaal van 2021 een hogere vergoeding krijgen dan voorheen. Het maximale maandbedrag werd opgetrokken naar 1.065 euro. Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor wie aan de slag wil als verenigingswerker. Een recent gepubliceerde wet breidt het toepassingsgebied namelijk uit naar de socioculturele sector.

Even opfrissen: wat zijn de voorwaarden voor verenigingswerk?

Wie?

Als verenigingswerker moet je een hoofdactiviteit uitoefenen als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Je komt in aanmerking als je:

 • ouder bent dan 18 jaar;
 • in de 12 tot 9 maanden (= het referentiekwartaal T-3), voorafgaand aan de start van het verenigingswerk, minstens één dag als werknemer of ambtenaar hebt gewerkt;
 • in het referentiekwartaal T-3 zelfstandige in hoofdberoep bent en sociale bijdragen betaalt;
 • in het referentiekwartaal T-2 gepensioneerd bent.

Welke sectoren?

Voorlopig kan je als verenigingswerker enkel nog aan de slag binnen de sportsector.

Deze activiteiten staan op de activiteitenlijst vermeld:

 1. animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten geeft;
 2. sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 3. conciërge van sportinfrastructuur;
 4. hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector;
 5. hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector;
 6. geven van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.

Enkel verenigingen kunnen beroep doen op verenigingswerkers.

Uitbreiding toepassingsgebied verenigingswerk

Nu socioculturele activiteiten sinds 8 mei opnieuw kunnen plaatsvinden, wil de wetgever verenigingen die dergelijke activiteiten organiseren, alsook de personen die ze mee begeleiden, ondersteunen. Onlangs werd er daarom een wet gepubliceerd dat verenigingswerk ook mogelijk maakt voor:

 • een artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector;
 • een verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunst-educatieve en kunstsector.

De uitbreiding van het toepassingsgebied geldt retroactief en is mogelijk vanaf 8 mei 2021. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan dan vanaf 8 mei retroactief genieten van het fiscaal en sociaal gunstig regime van de verenigingswerker.

De online-toepassing waar het verenigingswerk dient aangegeven te worden, is op dit moment evenwel nog niet aan de uitbreiding aangepast. Maar zodra het onlineplatform is bijgewerkt, zullen verenigingswerkers hun reeds geleverde prestaties dus retroactief kunnen aangeven.

Verhoging grensbedrag verenigingswerk

Op jaarbasis blijft het absoluut inkomstenplafond van 6.390 euro gelden. Ook de minimale vergoeding van 5,10 euro per uur verandert niet. Maar de grens van de maximale maandelijkse vergoeding (532,50 euro) is nu voor bepaalde categorieën opgetrokken.

Tijdens het derde kwartaal van 2021 kan het maandelijkse grensbedrag voor verenigingswerk worden verhoogd naar 1.065 euro per maand voor de onderstaande categorieën:  

 • een animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt.
 • een sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Let wel: de verhoging is enkel mogelijk tijdens de maanden juli, augustus en september omdat het verenigingswerk van de bovenstaande categorieën vooral in bepaalde seizoenen plaatsvindt en onderhevig is aan activiteitspieken.

Inkomsten uit verenigingswerk worden met 10% belast. De vereniging is een solidariteitsbijdrage van 10% verschuldigd.