Uitbreiding verplichte opleiding basisveiligheid op bouwwerven

Op 15 april 2023 trad een nieuw Koninklijk Besluit in werking dat bepaalt dat iedereen die werkzaam is op een werf een basisveiligheidsopleiding moet volgen.  

2 minuten leestijd Welzijn op het werk 26 maart 2024

Verplichting voor iedereen op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

In een cao van 12 mei 2022 werkten de sociale partners in de bouwsector een regeling uit over een verplichte basisveiligheidsopleiding voor het PC 124. Die bepaalde dat alle arbeiders een basisveiligheidsopleiding van minstens 8 uur moeten volgen.  

Die regeling werd, door het nieuwe KB, uitgebreid naar alle personen die werkzaamheden verrichten op een werf en beperkt zich dus niet meer tot PC 124.  

Bijgevolg moeten niet enkel werknemers van een aannemer deze opleiding volgen, maar ook werkgevers die zelf beroepsactiviteiten uitoefenen op de bouwplaats. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen. 

Het doel van deze beslissing is niet alleen om het veiligheidsniveau op bouwwerven te verhogen. De regelgeving moet ook zorgen voor een betere communicatie tussen de verschillende partijen die werkzaam zijn op een werf.  

Er zijn een aantal uitzonderingen op deze verplichting. Op de website van Liantis vind je een overzicht van wie vrijgesteld is om de basisopleiding te volgen. 

Termijn van 1 jaar bijna afgelopen

Wie op 15 april 2023 al werkzaam was op een werf had 1 jaar de tijd om een basisopleiding te volgen en zo de nodige kennis te verwerven. Deze termijn eindigt op 15 april 2024. Na die dag krijgt elke nieuwe werknemer die wordt aangeworven 1 maand de tijd om de opleiding te volgen.  

Via Liantis kunnen je werknemers deze verplichte opleiding basisveiligheid volgen. We organiseren de opleiding op verschillende locaties.  

Op zoek naar meer informatie? Bekijk dan de opname van het webinar over de uitbreiding van de verplichte veiligheidsopleiding in samenwerking met Bouwunie.