My Liantis

Personeelsbeleid 18 april 2016

Vanaf 2017 langer werken dan 9 uur per dag en 40 uur per week?

Tijdens het recente begrotingsoverleg stelde minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters een aantal maatregelen voor in verband met de arbeidsduur. Deze voorstellen passen binnen het project 'Werkbaar Wendbaar Werk’. Aan de hand van een modernisering van de arbeidswet wil de minister de loopbaan ‘meer werkbaar’ maken voor de werknemer en de arbeidsmarkt ‘meer wendbaar’ voor de werkgever.

Annualisering van de arbeidsduur

De sinds 2003 bestaande gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week zou vanaf 1 januari 2017 op jaarbasis berekend kunnen worden. Bovendien zou de dagelijkse maximumgrens opgetrokken worden naar 9 uur en op weekbasis naar 45 uur. Het aantal gepresteerde uren zou nooit meer dan 143 uur boven de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week mogen liggen.

Alhoewel werknemers daardoor meer dan 40 uur per week mogen gaan werken, worden de overloongrenzen niet overboord gegooid. Dit wil zeggen dat werkgevers voor de uren boven de 9 uur per dag en/of 40 uur per week (of een lagere grens) nog steeds overloontoeslag en inhaalrust moeten toekennen.

Overuren

Naast de bestaande regeling van de uitbetaling van overuren, voorziet het ontwerp in een bijkomend krediet van 100 overuren per jaar waarvoor de werknemer een uitbetaling kan vragen aan zijn werkgever.

In tegenstelling tot de uitbetaling van overuren in het bestaande systeem, moet dit bijkomend krediet niet gepresteerd worden in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid, met de daaraan verplichte formaliteiten. Een simpel akkoord tussen werkgever en werknemer om op dag- en/of weekbasis meer te werken dan de gewone arbeidsduurgrenzen zou volstaan. Achteraf moet wel de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging op de hoogte gebracht worden van het aantal gepresteerde overuren.

De werknemer kan in dat kader tot 11 uur per dag en 50 uur per week presteren. Ook hier zal de werkgever de gewone overloongrenzen van 9 uur per dag en/of 40 uur per week (of een lagere grens) moeten naleven.

Plus minus conto

De automobielsector kent al een tijdje het ‘plus minus conto’ – een afwijking op de arbeidsduurreglementering die grotere arbeidsflexibiliteit mogelijk maakt. Minister Peeters wil dit principe nu graag uitbreiden naar alle sectoren. Sectoren zullen via een cao elk voor zich kunnen beslissen om dit alternatief in te voeren. Hieraan zouden wel een aantal modaliteiten verbonden zijn:

  • een referteperiode van 1 tot maximum 6 jaar;
  • de wettelijk voorziene interne grens van 143 uur kan worden verhoogd;
  • het bijkomend krediet van 100 uit te betalen overuren kan verhoogd worden tot maximum 360 uur;
  • de arbeidsduurgrenzen kunnen maximum 11 uur per dag en 50 uur per week bereiken;
  • de grens voor wat als nachtarbeid beschouwd wordt, mag opschuiven van 20u naar 22u.