My Liantis

Verloning personeel 04 februari 2020

Verhoging vrijstelling voor onderzoekers met bachelordiploma

Wanneer je onderzoekers tewerkstelt, kan je een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op hun lonen genieten. Vanaf 2020 moet de werkgever slechts 20% van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers met een bachelordiploma doorstorten aan de fiscus. Vroeger was dat nog 60%. Belangrijke nuance: je krijgt geen vrijstelling wanneer je enkel onderzoekers met bachelordiploma’s in dienst hebt.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Jonge, innoverende ondernemingen (‘Young Innovative Companies’) kunnen de vrijstelling enkel toepassen voor wetenschappelijk personeel. Andere privéondernemingen kunnen de vrijstelling genieten voor onderzoekers die tewerkgesteld zijn in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of -programma's én die een welbepaald diploma hebben.

Uitbreiding vanaf 2020

Oorspronkelijk gold deze vrijstelling enkel voor onderzoekers met doctor- en masterdiploma’s, maar sinds 2018 is het toepassingsgebied uitgebreid naar bepaalde bachelordiploma’s. Nu mag je als werkgever 80% houden van de bedrijfsvoorheffing die je normaal moet betalen op het loon van de onderzoekers.

Voor bachelors bleef de vrijstelling tot  vorig jaar echter beperkt tot 40%. Vanaf 2020 wordt dat ook 80%.

Beperking bij bachelordiploma’s

Er geldt wel een beperking voor de bachelordiploma’s. Zo krijg je geen vrijstelling wanneer je enkel onderzoekers met bachelordiploma’s in dienst hebt. De vrijstelling voor je bachelors mag immers niet meer bedragen dan 25% van het bedrag van de vrijstelling die je onderneming geniet voor doctor- en masterdiploma’s (50% voor kleine ondernemingen).