My Liantis

Verloning personeel 15 april 2019

Tot 180 overuren per jaar met vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Sinds 1 januari 2019 kan een werknemer per jaar 180 overuren presteren aan een fiscaal gunstiger tarief, zowel voor de werknemer als de werkgever. Vroeger lag het maximum voor deze BV-vrijstelling vast op 130 overuren, maar een nieuwe regeling trekt dat aantal tijdelijk op.

Vrijstellingsregeling voor overuren

Het gebruikelijke tarief voor overuren ligt vast op 150%. Dat is een dure optie voor werkgevers. Maar daar paste de wetgever een mouw aan door een vrijstellingsregeling uit te werken. Zo konden werkgevers hun medewerkers tot voor kort 130 overuren per jaar laten presteren aan een fiscaal gunstiger tarief.

Sinds 1 januari 2019 breidde de regering de vrijstellingsregeling uit tot 180 overuren per jaar. Deze vrijstellingsregeling is bovendien tweeledig:

  • Enerzijds is er een belastingvermindering voor werknemers die overuren presteren waarvoor ze een wettelijke toeslag moeten betalen.
  • Anderzijds moet de werkgever een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing voor deze overuren niet doorstorten aan de fiscus.

Tijdelijke maatregel

De nieuwe maatregel geldt voorlopig slechts tot en met 31 december 2020. Midden 2020 zal de regering het systeem evalueren en eventueel verlengen.

180 overuren al van toepassing in bouwsector

Voor de bouwsector lag de grens al vast op 180 overuren als de werkgever gebruikt maakte van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem (EARS). Het is voorlopig nog niet duidelijk of deze registratieverplichting voor de bouw wegvalt nu er een nieuwe vrijstellingsregeling voor overuren bestaat.

Ben je werkgever in de bouw? Dan is het voorlopig beter om het EARS te blijven gebruiken als je wil genieten van de vrijstelling voor 180 overuren. Gebruik je dit systeem niet? Dan behoud je het best de grens van maximaal 130 overuren.

360 overuren voor horecasector

In de horeca ligt de grens voor de BV-vrijstelling op 360 overuren. Dit voordeel geldt wel enkel voor klassieke overuren en niet voor de goedkope overuren: een apart systeem binnen de sector.