My Liantis

Sociaal statuut 07 mei 2020

Verlenging overbruggingsrecht: wat betekent dit voor de bouw- en zorgsector?

Hoewel de economie sinds 4 mei 2020 geleidelijk aan opnieuw opstart, hebben zelfstandigen die verplicht waren hun deuren te sluiten tot 3 mei 2020 (of langer) of die ervoor kiezen om hun activiteiten in mei zeven opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken, ook voor de maand mei recht op de overbruggingsuitkering. We belichten hier wat dat precies betekent voor jou als je actief bent in de bouw- of zorgsector.

Zorgsector

In de zorgsector was er nooit een officiële sluitingsverplichting, maar veel zorgverleners werden door de omstandigheden toch gedwongen hun activiteiten te beperken tot spoedbehandelingen. Zij die hun activiteiten voor minstens zeven dagen beperkten tot enkel urgente behandelingen, kwamen al in aanmerking voor het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april.

Maar vanaf mei zullen zorgverleners stilaan ook minder dringende zorg verlenen aan patiënten. Toch kan je als zorgverlener ook voor de maand mei nog een overbruggingsuitkering genieten op voorwaarde dat je in de loop van deze maand, je activiteiten nog eens minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt. Ook in mei zijn spoedeisende behandelingen tijdens de onderbreking verzoenbaar met het overbruggingsrecht.

Dezelfde regeling geldt voor dierenartsen.

Bouwsector, elektriciens en elektro-installateurs

In de bouwsector, voor elektriciens en voor elektro-installateurs golden van 1 tot en met 3 mei 2020 nog zware beperkingen, waardoor deze sectoren (voor de toekenning van het overbruggingsrecht) beschouwd worden als een sector met verplichte sluiting. Daarom heb je als ondernemer in deze sector ook voor de maand mei nog automatisch recht op de overbruggingsuitkering.

Kreeg je het overbruggingsrecht al voor april? Dan zal je als Liantis-klant in de eerste week van juni automatisch ook de uitkering voor de maand mei uitbetaald krijgen, tenzij je laat weten dat je:

  • Tot voor kort verplicht gesloten was, maar sinds 1 mei 2020 niet meer verplicht gesloten bent, en dat je jouw activiteiten in de loop van mei ook géén zeven opeenvolgende dagen zal onderbreken.
  • Je in mei je activiteiten niet vrijwillig onderbreekt gedurende zeven opeenvolgende kalenderdagen.

Praktische instructies

Ben je klant bij Liantis? Dan ontving je een e-mail met praktische instructies over de automatische verlenging voor mei en de manier waarop je ons kan verwittigen wanneer je de voorwaarden niet meer zou vervullen.