Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen

De Vlaamse regering voorziet een tegemoetkoming voor personen met een arbeidsbeperking: de zogenaamde Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Een zelfstandige kan deze premie aanvragen voor zijn werknemer maar ook voor zichzelf. De Vlaamse regering wil dat laatste extra promoten.

3 minuten leestijd Verloning zelfstandige 27 mei 2019

Wie komt in aanmerking?

Wanneer je als werkgever een persoon met een arbeidsbeperking in dienst hebt of aanwerft, kan je hiervoor de VOP vragen.

Wanneer je als zelfstandige voor jezelf de VOP wil aanvragen, dan moet je door de VDAB erkend zijn als persoon met een arbeidshandicap. Bovendien moet je voldoende beroepsactiviteit kunnen aantonen. Het maakt geen verschil of je aangesloten bent als zelfstandige in bij- of hoofdberoep.

Voldoende beroepsactiviteit

De VOP kan je als zelfstandige alleen bekomen als je voldoende beroepsactiviteit hebt. Dit wordt gemeten aan de hand van je beroepsinkomsten als zelfstandige:

  • Als starter (minder dan 1 jaar zelfstandige) bewijs je dit aan de hand van een ‘attest op de leefbaarheid’. Dit attest kan je verkrijgen bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (bereikbaar op 0800 22 555 of via info@vlaio.be).
  • Als gevestigde zelfstandige telt je laatst ontvangen aanslagbiljet van de personenbelasting.

In beide gevallen moet je (geraamd of effectief) netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige minstens gelijk zijn aan 13.500 euro.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie krijg je elke drie maanden en kan je maximum twee jaar (toekenning voor bepaalde duur) of maximum vijf jaar (toekenning voor onbepaalde duur) genieten.

Het bedrag waarop je recht hebt, is een percentage van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). Vandaag bedraagt dit GGMMI 1.593,76 euro. Er bestaat een onderscheid naargelang de duurtijd van de VOP:

  • Is de VOP toegekend voor bepaalde duur? Dan heb je gedurende maximum twee jaar recht op 20% van het GGMMI.
  • Is de VOP toegekend voor onbepaalde duur? Dan krijg je gedurende het eerste jaar (kwartaal 1 tot en met 5) 40% van het referteloon en vanaf jaar 2 (kwartaal 6 tot en met 20) 20%.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een verhoging van het bedrag (tot 60% van het GGMMI) of een verlenging van de duurtijd bekomen. Hiervoor neem je contact op met het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid (bereikbaar op 02 553 10 90 of via vop@wse.vlaanderen.be).

Hoe kan je de premie aanvragen?

In eerste instantie moet je kunnen aantonen dat je als persoon met een arbeidsbeperking recht hebt op ondersteunende maatregelen. Om dit recht te bekomen, volg je het stappenplan op de website van de VDAB.

Eens je het recht hebt verkregen, kan je de VOP online aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie. Voor meer informatie over de aanvraag- en toekenningsmodaliteiten kan je ook bij deze instantie terecht.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...