Campagne: werf een eerste medewerker aan

De overheid heeft recent de campagnewebsite ‘eerstewerknemer.be’ gelanceerd om ondernemers te overtuigen om een eerste medewerker aan te werven. Het belangrijkste argument? Als je in de loop van 2021 jouw eerste medewerker in dienst neemt, geniet je levenslang een vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor deze werknemer.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 08 november 2018

eerstewerknemer.be

Heel wat ondernemers kunnen het hele jaar door een paar helpende handen gebruiken. Vaak bestaat het idee dat een medewerker aanwerven té duur is. Maar niks is minder waar. Zo kan je gebruik maken van een speciale steunmaatregel: als werkgever in de privésector ben je voor je eerste werknemer volledig vrijgesteld van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid.

Om dat nog meer in de verf te zetten, lanceerde de overheid de campagnewebsite eerstewerknemer.be. De bedoeling is om de werkgelegenheid in ons land verder te stimuleren.

Levenslange vrijstelling?

Maar klopt het dus dat je een levenslange vrijstelling van de patronale basisbijdragen krijgt voor je eerste medewerker? Inderdaad, aanvankelijk moest je deze medewerker voor 31 december 2020 in dienst nemen. Die termijn wordt nu verlengd tot 2021.

Natuurlijk moet je voor deze medewerker wel nog steeds bijzondere bijdragen betalen zoals de sectorale bijdragen en de vakantiebijdragen voor arbeiders. Behoor je tot de non-profitsector, dan moet je ook de bijdrage voor de sociale maribel, bestemd voor het fonds van jouw sector, betalen.

Bijkomende fiscale gunstmaatregelen

Voor jonge ondernemingen bestaan er daarnaast nog bijkomende fiscale maatregelen:

  • Als kmo, microvennootschap of natuurlijke persoon in gelijkaardige omstandigheden, kan je genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op het loon van de werknemer. Het gaat om een vrijstelling van 5% voor kmo’s en 10% voor microvennootschappen. Dit geldt tijdens de eerste 48 maanden na de opstart van je zaak. 
  • Iedere vrije beroeper en onderneming die winsten of baten verkrijgt, en minder dan 11 werknemers tewerkstelt, krijgt een belastingvrijstelling van 5.950 euro per bijkomende aanwerving van een werknemer van wie het gemiddeld bruto dag- of uurloon niet hoger is dan 90,32 euro per dag of 11,88 euro per uur.

Overweeg je om een eerste medewerker aan te werven? Ontdek hoe Liantis je hierin kan ondersteunen.

Sociaal secretariaat