Gezinspensioen straks mogelijk voor zelfstandige met ambtenaar-partner

Zelfstandigen die getrouwd zijn met een ambtenaar zullen binnenkort een gezinspensioen krijgen als hen dat voordeliger uitkomt. Vroeger was dit onmogelijk, maar een nieuwe wet brengt daar vanaf 1 juli 2019 verandering in.

2 minuten leestijd Pensioen 01 april 2019

Wat is een gezinspensioen?

Bij een gezinspensioen kennen de pensioendiensten jou en je partner automatisch een gezamenlijk pensioen toe, als dit pensioen hoger ligt dan de som van jullie afzonderlijke pensioenen. Dit gezinspensioen ligt bruto ongeveer 25% hoger dan de pensioenen van alleenstaanden.

Zelfstandigen en het gezinspensioen

Op dit moment kan het gezinspensioen voor een zelfstandige niet toegekend worden als de echtgenoot recht heeft op een pensioen als ambtenaar. In dat geval ontvangt de gepensioneerde zelfstandige een pensioen als alleenstaande, zelfs als de som van dit pensioen én het ambtenarenpensioen van de echtgenoot lager is dan het gezinspensioen als zelfstandige.

Wijziging vanaf 1 juli

Hier komt vanaf 1 juli 2019 verandering in door een nieuw wetsvoorstel dat de bevoegde Kamercommissie goedkeurde. Hierdoor zal het feit dat de ene echtgenoot een ambtenarenpensioen geniet, geen beletsel meer vormen om een gezinspensioen toe te kennen. Het gezinspensioen wordt dan uitbetaald aan de ene partner met aftrek van het stukje ambtenarenpensioen van de andere partner. De andere partner behoudt zijn deeltje ambtenarenpensioen.

De voltallige Kamer moet dit voorstel nu wel nog goedkeuren. In principe is dat een formaliteit en zal deze wijziging op 1 juli 2019 in werking treden.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...