My Liantis

Personeelsbeleid 11 september 2023

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor schoolverlaters laatste kwartaal 2023

Neem je als werkgever schoolverlaters in dienst tijdens het laatste kwartaal van 2023? Dan geniet je onder bepaalde voorwaarden van een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing.

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing is een belasting op het beroepsinkomen van werknemers en bedrijfsleiders. Als werkgever moet je de bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon van je medewerkers, waarna je dit bedrag doorstort aan de fiscus.

Maar er bestaan enkele uitzonderingen op de verplichting om deze bedrijfsvoorheffing te betalen. Zo moet je de voorheffing bijvoorbeeld niet betalen voor schoolverlaters die in je onderneming starten in het laatste kwartaal van 2023 (oktober, november, december).

Strikte voorwaarden

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, moet je nieuwe medewerker wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De werknemer start in zijn of haar nieuwe job in oktober, november of december 2023.
  • De werknemer is niet meer leerplichtig.
  • De medewerker heeft elke studie (met een volledig leerplan of leertijd) beëindigd en heeft alle activiteiten uit het studieprogramma met volledig leerplan stopgezet.
  • De bruto belastbare maandbezoldiging – het loon na aftrek van sociale bijdragen – bedraagt maximaal 4.250 euro.

Liantis helpt je graag!

Enkel jij als werkgever kan nagaan of je nieuwe medewerker voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Kan je voor een nieuwe medewerker effectief een beroep doen op de vrijstelling? Neem dan verder contact op met Liantis sociaal secretariaat. Dan maken wij deze vrijstelling voor jou in orde.