My Liantis

Personeelsbeleid 13 april 2023

Wat als je medewerker ziek wordt tijdens de vakantie of niet alle verlofdagen kan opnemen?

Er zijn nieuwe regels voor wanneer je medewerker ziek wordt tijdens de vakantie of niet alle vakantiedagen kan opnemen door een schorsing van de arbeidsovereenkomst. Het topic kwam eerder dit jaar al aan bod, maar de nieuwe regelgeving is nu verschenen.  

Vanaf 2024 kunnen medewerkers hun vakantiedagen later inhalen wanneer ze ziek zijn tijdens hun verlof of door een andere schorsing. We geven wat meer uitleg. 

Ziek tijdens vakantie: nieuwe regels

Waarom een nieuwe regelgeving? 

Momenteel kunnen je medewerkers hun vakantiedagen niet later inhalen wanneer ze ziek worden tijdens hun verlof. Met andere woorden: ze zijn die verlofdagen gewoon kwijt. Maar het Europees Hof van Justitie ging hier niet mee akkoord en eiste dat medewerkers minstens vier weken vakantie moeten krijgen om te ontspannen. Wanneer je ziek bent tijdens die vakantieperiode, moet je focussen op je genezing en herstel en kan je dus niet ontspannen. 

Wat houdt de nieuwe regelgeving in? 

In de nieuwe regeling kan een medewerker, wanneer hij of zij ziek wordt tijdens een vakantieperiode, die vakantiedagen later in het jaar opnemen. Als werkgever boek je de dagen vakantie dan om naar ziekte en ben je ook gewaarborgd loon verschuldigd. 

Ook bij andere schorsingen tijdens de vakantie kan de werknemer vakantiedagen later opnemen: 

 • Arbeidsongeval of beroepsziekte; 
 • Ongeval of ziekte, 
 • Moederschapsrust, 
 • Vervangend vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder, 
 • Profylactisch verlof (wanneer de medewerker in contact kwam met personen met een besmettelijke ziekte); 
 • Geboorteverlof
 • Adoptieverlof; 
 • Verlof voor pleegzorg; 
 • Pleegouderverlof; 
 • Deelname aan cursussen of studiedagen gewijd aan sociale promotie. 

In het advies van de NAR werden ook enkele specifieke modaliteiten afgesproken: de werknemer moet een ziektebriefje voorleggen en uitdrukkelijk vragen om de vakantiedagen later in het jaar op te nemen. Daarnaast verwittigt de medewerker onmiddellijk de werkgever van zijn of haar verblijfsadres wanneer dit niet het thuisadres is.  

Deze modaliteiten zijn niet in het koninklijk besluit opgenomen, waardoor strikt gezien de algemene regels gelden. Vermoedelijk worden ze wel nog in wetgeving gegoten. 

Vakantie overdragen door schorsing arbeidsovereenkomst  

Hoe is het nu? 

Vakantiedagen worden momenteel verplicht tijdens het vakantiejaar opgenomen. Wanneer dit door een schorsing van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is, kan de werknemer deze vakantiedagen op dit moment niet later opnemen. 

Wat houdt de nieuwe regelgeving in? 

De nieuwe regeling maakt het wél mogelijk die niet-opgenomen vakantiedagen tot 24 maanden volgend op het einde van het vakantiejaar alsnog op te nemen, zelfs als het gaat over collectieve vakantie. 

Wanneer het voor een bediende op het einde van het vakantiejaar onmogelijk is om alle vakantiedagen op te nemen door een schorsing van de arbeidsovereenkomst, moet je als werkgever het vakantiegeld van de over te dragen vakantiedagen uitbetalen. Dit gebeurt ten laatste op 31 december van het vakantiejaar. 

De medewerker kan dan onbetaalde vakantiedagen opnemen. Deze voorafbetaling in december geldt niet voor arbeiders gezien zij al in mei of juni hun vakantiegeld kregen. 

Dit geldt ook bij andere schorsingen waardoor de medewerker niet alle vakantiedagen kan opnemen: 

 • Arbeidsongeval of beroepsziekte; 
 • Ongeval of ziekte; 
 • Moederschapsrust; 
 • Vervangend vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder; 
 • Profylactisch verlof (wanneer de medewerker in contact kwam met personen met een besmettelijke ziekte); 
 • Geboorteverlof
 • Adoptieverlof; 
 • Verlof voor pleegzorg; 
 • Pleegouderverlof. 

De over te dragen vakantiedagen moeten ook op het vakantieattest bij uitdiensttreding vermeld worden, zodat de werknemer die bij een nieuwe werkgever nog kan opnemen. 

Wanneer geldt de nieuwe regelgeving? 

Deze nieuwe regeling is van toepassing vanaf vakantiejaar 2024 (vakantiedienstjaar 2023).  Concreet betekent dit dat de eerste uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen in december 2024 gebeurt en dat de medewerker die vakantiedagen opneemt in 2025-2026.