Zorg voor gezonde binnenlucht vanaf 10 december 2023

Vorig jaar voerde een nieuwe wet een aantal bepalingen in over de binnenluchtkwaliteit in gesloten publieke ruimtes. Tegen 10 december 2023 moet de uitbater van een publieke plaats - zoals horecazaken, bioscopen, musea en fitnesszalen - de eerste verplichtingen van deze wet uitvoeren. 

2 minuten leestijd Welzijn op het werk 25 oktober 2023

Gezonde binnenlucht 

De nieuwe wet wil de binnenluchtkwaliteit verbeteren en dus ook de gezondheid van iedereen die zich in de betrokken ruimtes bevindt. Het doel is om de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de binnenlucht, waaronder virussen, te beperken.  

Vanaf 10 december 2023 moet een uitbater verplicht: 

  • een luchtkwaliteitsmeter gebruiken; 

  • een risicoanalyse en actieplan ontwikkelen en beschikbaar stellen.  
     

Belangrijkste principes 

De luchtkwaliteitswet heeft een aantal doelstellingen: 

  • Indicatieve en niet-bindende referentieniveaus voor binnenluchtkwaliteit in publieke gesloten ruimtes vastleggen. 

  • De uitbaters aanmoedigen om rekening te houden met de bestaande luchtkwaliteit en die verbeteren door een risicoanalyse en actieplan uit te werken. 

  • Een systeem van certificatie en labelling invoeren zodat het publiek weet welke luchtkwaliteit ze mogen verwachten.  

  • Een platform voor binnenluchtkwaliteit creëren om kennis, kwaliteit en werkzaamheden te verbeteren voor alle betrokken partijen zoals de sectoren, overheid, wetenschap maar ook fabrikanten en installateurs van ventilatie- en luchtzuiveringssystemen. 
     

Toekomstige verplichtingen  

Vanaf 1 januari 2025 zal het verplicht zijn om een certificering aan te vragen en dit bekend te maken bij de ingang van het gebouw om iedereen op de hoogte te brengen van de luchtkwaliteit in de ruimtes. De overheid verzamelt via een databank alle labels en volgt de status van de publieke ruimtes op, zodat er snel kan ingegrepen worden bij bijvoorbeeld een nieuwe pandemie. Na het behalen van een kwaliteitslabel moeten uitbaters blijven werken met dezelfde - of minstens gelijkwaardige - toestellen om de luchtkwaliteit te behouden.  
 

Verbeter je luchtkwaliteit 

Goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van je medewerkers. En wij helpen je graag hierbij! Breng met een gerichte risicoanalyse de binnenlucht van je organisatie in kaart