My Liantis

Persbericht 18 juli 2018

In 2018 zal 1 op 5 horecamedewerkers een flexijobber zijn

In vergelijking met 2 jaar geleden heeft een horeca-uitbater gemiddeld bijna 1 extra medewerker in dienst. Dat blijkt uit cijfers van dienstengroep Liantis op basis van de loongegevens van 28.000 horecamedewerkers. Van alle statuten nemen de flexijobs de grootste stijging voor hun rekening: liefst 20% van alle horecamedewerkers zal dit jaar aan de slag zijn als flexijobber.

Tewerkstelling in horeca in de lift

In 2016 had een horeca-uitbater in België gemiddeld 7,8 medewerkers in dienst. In de voorspelling voor 2018, op basis van het eerste kwartaal, blijkt dat dit aantal zeker zal stijgen tot 8,5.

Die stijging is vooral toe te schrijven aan het groeiend aantal flexijobbers in de horeca. In 2016, het eerste jaar na de invoering van het statuut in december 2015, had 9,8% van alle horecamedewerkers het statuut van flexijobber. Liantis voorspelt dat dit in 2018 zal verdubbelen tot 20,53%.

Ook het aandeel jobstudenten blijft ondertussen toenemen. Liefst 31,2% van alle horecamedewerkers in 2017 werkte als jobstudent terwijl dit in 2016 nog 28,6% was. De voorspelling voor 2018 toont dat dit ongeveer stabiel zal blijven met 31,6%.

Flexijobs in de horeca

Meer flexijobbers en meer jobstudenten

Terwijl het aandeel flexijobbers en jobstudenten in de lift zit, neemt het aandeel gelegenheidsmedewerkers en deeltijdse medewerkers af. Toch kunnen we niet echt spreken van een verdringing ervan door de flexijob, maar eerder van een verschuiving. 

Onze analyse illustreert de dynamiek in de horecasector.

Philip Van Eeckhoute - gedelegeerd bestuurder

Medewerkers die voordien onder het ‘extra’-statuut (gelegenheidsmedewerker) werkten, zijn nu vaak als flexijobber aan de slag. Het is voor werkgevers immers goedkoper om met flexijobbers te werken dan met extra’s of met deeltijdse medewerkers. Ook voor de werknemers is er een voordeel, aangezien het brutoloon immers gelijk is aan het nettoloon.

“Onze analyse illustreert de dynamiek in de horecasector: het aantal medewerkers per werkgever blijft toenemen en er zijn onderlinge verschuivingen tussen de verschillende soorten jobs. Horecawerkgevers kunnen dus een degelijke hr-ondersteuning goed gebruiken.  Liantis staat dan ook paraat met een gericht dienstenaanbod dat inspeelt op de grote nood aan flexibiliteit, zeker in deze piekperiode van het jaar”, zo besluit Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder van Liantis.