My Liantis

EHBO op het werk: hoe organiseer ik eerste hulp?

Met EHBO kan je levens redden, ook op het werk. Daarom is het belangrijk dat je als werkgever goede procedures uitwerkt en navolgt. De wetgever verplicht werkgevers tot het opstellen van een intern noodplan waarin onder andere de procedures voor eerste hulp staan uitgeschreven.

Procedures

Een bedrijf moet op ongevallen en incidenten voorbereid zijn, zodat de slachtoffers zo snel mogelijk de nodige zorgen kunnen krijgen. De wetgever verplicht werkgevers om die reden tot het opstellen van een intern noodplan waarin onder andere de procedures voor eerste hulp staan uitgeschreven. 

Intern noodplan

Het intern noodplan baseert zich op de analyse van de risico’s die aan de bedrijfsactiviteiten verbonden zijn. Het noodplan bepaalt:

  • wie binnen de bedrijfsmuren gewaarschuwd moet worden na het vaststellen van een ongeval of incident; 
  • op welke manier dit moet gebeuren; 
  • hoe, indien nodig, de verwittiging van de externe hulpdiensten verloopt. 

Het noodplan bevat verder de genomen maatregelen bij ongevallen en de EHBO-voorzieningen. 

Informeren van werknemers

Alle werknemers moeten kennis hebben van de procedures voor eerste hulp, van de personen die aangeduid zijn om eerste hulp te verlenen, van de plaats waar de EHBO-uitrusting zich bevindt en van het alarm- en intern communicatiesysteem. De instructies voor medewerkers kan je best regelmatig herhalen om paniekreacties en onnodig tijdverlies bij ongevallen te vermijden.

Afficheren van belangrijkste noodnummers

Om de gespecialiseerde diensten snel te kunnen alarmeren, hang je een lijst met de belangrijkste noodnummers op in het verzorgingslokaal of de eerstehulppost. Deze nummers kan je ook op andere strategische plaatsen afficheren, zoals het mededelingenbord, het intranet en bij productie-eenheden. 

Je vermeldt op de lijst de noodnummers 112 (algemeen), 100 (ambulance en brandweer) en 101 (politie). Ook de nummers van het Antigifcentrum (070 245 245), het brandwondencentrum van de provincie en de te verwittigen arts kunnen nuttig zijn.

Uitrusting

Op basis van de risicoanalyse bepaalt de werkgever samen met de preventieadviseur-arbeidsarts welke middelen noodzakelijk zijn om de eerste hulp te organiseren. Zo beslissen zij ook over de inhoud van de EHBO-verbanddoos. Die bevat minimaal wegwerphandschoenen, ontsmettingsmiddel, kompressen, kleefpleister, wondpleisters, steriele drukverbanden, driehoeksverbanden, zwachtels, een fijne inox schaar en splinterpincet, veiligheidsspelden en een (isolatie)denken. Medicijnen horen er niet in, want hulpverleners zijn niet bevoegd deze toe te dienen.

De verbanddoos moet op een vaste plaats liggen. Dit kan het verzorgingslokaal zijn. Elke onderneming met meer dan twintig werknemers is verplicht een verzorgingslokaal in te richten, behalve als uit de risicoanalyse zou blijken dat dit niet noodzakelijk is. Dit duidelijk aangegeven lokaal is gevestigd op de arbeidsplaats of in de onmiddellijke omgeving ervan. Het is ruim bemeten, veilig, hygiënisch, verlucht, verlicht, verwarmd en toegankelijk voor een draagbaar.

Vorming van personeel

Veel organisaties zijn verplicht om een aantal werknemers tot erkende EHBO’ers op te leiden. Zelfs als die verplichting niet geldt, is het aan te raden om de preventieadviseur te vragen een opleiding te regelen. Bij specifieke risico’s, zoals het omgaan met chemische producten, kan een opleiding op maat soelaas bieden. Liantis heeft dergelijke EHBO-opleidingen in de aanbieding. 

Evaluatie aan de hand van het eerste hulp-register

In het eerste hulp-register noteert de hulpverlener enkele essentiële gegevens over het lichte ongeval en de hulp die hij verleende. Mocht het letsel van een licht ongeval achteraf toch nog verergeren, heb je de gegevens in het register nodig om het ongeval aan de arbeidsongevallenverzekering aan te geven.

Het register helpt om jaarlijks te analyseren welke preventiemaatregelen wenselijk zijn bij lichte ongevallen. Je evalueert welke soort lichte ongevallen vaak voorkomt en wat je eraan kan doen. Als bijvoorbeeld blijkt dat elke maand wel iemand een snijwonde oploopt, dan moet je je als preventieadviseur of werkgever toch afvragen hoe dat komt. 

Voorbeeld Uit de analyse van het eerste hulp-register van een bedrijf blijkt dat in één jaar tijd drie mensen zich verbrand hebben aan het koffieapparaat in de grote vergaderruimte. Dit is een signaal om dat toestel eens goed op fouten te onderzoeken.

Op zoek naar een goede EHBO-opleiding voor je medewerkers? Ontdek het opleidingsaanbod van Liantis!

Bekijk de opleidingen