My Liantis

Vennootschapsvormen: welke past het beste bij jou?

Een eigen zaak starten brengt heel wat belangrijke beslissingen met zich mee. Start je een vennootschap, dan moet je bijvoorbeeld kiezen onder welke vorm je dat doet. Elke vorm heeft zijn eigen specifieke kenmerken: die bepalen welke vorm het beste bij jou past. 

vennootschapvormen kiezen welke vennootschapsvorm best past

Vereenvoudiging vennootschapsrecht

In het voorjaar van 2019 raakte het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen definitief goedgekeurd. De focus van deze hervorming ligt op een flexibeler, eenvoudiger en moderner systeem.

Wie een nieuwe vennootschap opricht, valt sinds 1 mei 2019 onder de nieuwe wetgeving.

Vier basisvennootschapsvormen

Één van de grootste hervormingen is de drastische vermindering van het aantal vennootschapsvormen. Er bestaan nog vier basisvennootschapsvormen:

  1. de besloten vennootschap (BV)
  2. de naamloze vennootschap (NV)
  3. de coöperatieve vennootschap (CV)
  4. de maatschap

Van deze basisvormen is de maatschap de enige zonder rechtspersoonlijkheid. Hierop gelden echter twee uitzonderingen: de VOF (vennootschap onder firma) en de CommV of commanditaire vennootschap blijven bestaan, als specifieke vormen van een maatschap mét rechtspersoonlijkheid.

Naast deze basisvennootschapsvormen blijven ook een aantal minder bekende vormen behouden: het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV), de Europese vennootschap (SE) en de Europese coöperatieve vennootschap (SCE). Dit zijn vennootschapsvormen die voortvloeien uit Europese regelgeving en die bijgevolg niet zomaar aangepast kunnen worden door de Belgische overheid.

Vergelijking vennootschapsvormen

 

BV

NV

CV

Maatschap

Oprichting via notariële akte

Ja

Ja

Ja

Nee

Minimum aantal oprichters

1

1

3

2

Minimum startkapitaal

Geen

61.500 euro

Geen

Geen

Financieel plan verplicht

Ja

Ja

Ja

Nee

Aandelen vrij overdraagbaar

Ja (mits aanpassing statuten)

Ja

Nee

Nee (tenzij geregeld via statuten)

Aansprakelijkheid vennoten

Beperkt tot eigen inbreng

Beperkt tot eigen inbreng

Beperkt tot eigen inbreng

Onbeperkt en hoofdelijk

Wat met de oude vennootschapsvormen?

Vóór de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht was het vennootschapslandschap iets ingewikkelder. Er bestonden maar liefst zestien verschillende vormen, elk met hun eigen troeven en minpunten. De gekendste hiervan waren:

Bestaande vennootschappen krijgen vanaf 1 januari 2020 4 jaar de tijd om hun statuten aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht. Is een vennootschapsvorm afgeschaft, dan moet de vennootschap zich omvormen naar één van de vier nieuwe vormen. Vennootschappen die op 1 januari 2024 nog steeds niets hebben ondernomen, worden automatisch omgezet.

Voorbeeld De rechtsvorm ‘commanditaire vennootschap op aandelen’ wordt afgeschaft. Vóór 2024 moet je dus je vennootschap omvormen en de statuten aanpassen. Doe je dat niet, dan bepaalt de wet dat de vennootschap automatisch omgevormd wordt naar een NV. Dat de wet een opvangnet voorziet, is uiteraard geen vrijgeleide. Wie nalaat het nodige te doen, riskeert sancties.

Je eigen zaak starten? Sluit je vandaag nog aan via het online ondernemingsloket! 

Sluit je aan!