My Liantis

Vennootschapsvormen: welke past het beste bij jou?

Een eigen zaak starten brengt heel wat belangrijke beslissingen met zich mee. Start je een vennootschap, dan moet je bijvoorbeeld kiezen onder welke vorm je dat doet. Elke vorm heeft zijn eigen specifieke kenmerken: die bepalen welke vorm het beste bij jou past. 

vennootschapvormen kiezen welke vennootschapsvorm best past

Overzicht verschillende vennootschapsvormen

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: e-bvba

Een bvba is één van de meest gekende vennootschapsvormen. Er zijn twee zaken kenmerkend: het ‘besloten’ karakter en de ‘beperkte aansprakelijkheid’. Iedere handelaar, zelfstandig ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep kan ook op zichzelf een bvba oprichten. Dit heet dan een eenpersoons-bvba of ebvba.

Lees meer

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter: starters-bvba

De starters-bvba is een vennootschap die startende ondernemers de kans geeft om met een klein(er) kapitaal toch een vennootschap op te richten. Dit kan namelijk al met € 1 kapitaal. Net zoals voor een klassieke bvba, een besloten karakter en een beperkte aansprakelijkheid.

Lees meer

De naamloze vennootschap: nv

Hoewel de naamloze vennootschap of nv aanvankelijk werd bedacht voor grotere kapitaalkrachtige ondernemingen, kan de nv-vorm tegenwoordig ook voor kleine en middelgrote (familiale) bedrijven.

Lees meer

De vennootschap onder firma: vof

De vennootschap onder firma of vof is de eenvoudigste vennootschapsvorm. Er is geen vereist minimumkapitaal, maar in tegenstelling tot de ebvba, moet je minimum met twee zijn om een vof op te richten.

Lees meer

De gewone commanditaire vennootschap: Comm.V of gcv

Een gewone commanditaire vennootschap of Comm.V lijkt sterk op een vof , al zijn er naast de beherende vennoten, ook stille vennoten. Een stille vennoot is een geldschieter die zich niet bezighoudt met het beheer van de vennootschap.

Lees meer

Commanditaire vennootschap op aandelen: Comm.VA of cva

De commanditaire vennootschap op aandelen of Comm.VA heeft ook beherende en stille vennoten en combineert de voordelen van een personenvennootschap, een stabiel bestuur, met de voordelen van een kapitaalsvennootschap, want de aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Lees meer

De coöperatieve vennootschap met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid: cvba & cvoa

Een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of cvba en een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of cvoa zijn coöperaties of samenwerkingsverbanden in vennootschapsvorm. Deze worden opgericht door minimum 3 vennoten en wordt gekenmerkt doordat vennoten gemakkelijk kunnen toe- en uittreden.

Lees meer

Voor- en nadelen van de verschillende vennootschapsvormen

Vennootschapsvorm Voordelen Nadelen

Naamloze vennootschap (nv)

 • enkel aansprakelijk voor inbreng
 • aandelen vrij overdraagbaar
 • mogelijkheid winstbewijzen     
 • notariële akte vereist
 • vrij ingewikkelde besluitvorming
 • zware boekhoudkundige verplichtingen
 • startkapitaal van 61.500 euro nodig

(e)bvba 

 • kan vanaf één vennoot
 • enkel aansprakelijk voor inbreng
 • aandelen op naam
 • notariële akte vereist
 • zware boekhoudkundige verplichtingen

s-bvba

 • slechts 1 euro kapitaal nodig
 • jaarlijks verplicht 25% van de winst te reserveren
 • moeilijk te genieten van een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting
 • notariële akte vereist

cvba

 • enkel aansprakelijk voor eigen inbreng
 • gemakkelijk in- en uittreden
 • notariële akte vereist
 • zware boekhoudkundige en administratieve verplichtingen

cvoa

 • gemakkelijk in- en uittreden
 • notariële akte nodig
 • hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid van alle vennoten
 • zware boekhoudkundige en administratieve verplichtingen

Vof

 • geen minimumkapitaal
 • geen notariële akte vereist
 • aandelen niet overdraagbaar aan derden
 • beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken
 • inbreng kan bestaan uit arbeid
 • hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid van alle vennoten
 • faillissement vof leidt tot faillissement vennoten

Comm. V

 • geen minimumkapitaal
 • geen notariële akte vereist
 • aandelen niet overdraagbaar aan derden
 • beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken
 • inbreng kan bestaan uit arbeid
 • stille vennoten: enkel aansprakelijk voor eigen inbreng
 • als de stille vennoot zich bezighoudt met het beheer, wordt hij hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk
 • geen winst uitkeren zolang er overgedragen verlies is

Comm. VA

 • stille vennoten enkel aansprakelijk voor eigen inbreng
 • aandelen vrij overdraagbaar
 • beherende vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk
 • notariële akte vereist
 • dubbele boekhouding
 • startkapitaal van 61.500 euro nodig