My Liantis

Zelfstandige in bijberoep: voorwaarden

Kriebelt het om je eerste stappen te zetten als ondernemer, maar wil je ondertussen toch nog je activiteiten als werknemer behouden? Of ben je zelfstandige in hoofdberoep en denk je eraan om een (tijdelijke) opdracht als werknemer te aanvaarden? Dan kom je in aanmerking voor het statuut van zelfstandige in bijberoep.

Hoe word ik zelfstandige in bijberoep?

Zelfstandige in bijberoep worden, kan je eigenlijk niet kiezen. De cruciale vraag is of je naast je zelfstandige activiteit voldoende sociale rechten vrijwaart als werknemer of ambtenaar. Werk je als werknemer minstens halftijds en dit minstens 235 uur per kwartaal (berekend op een 38-uren week)? Dan zal het sociaal verzekeringsfonds je bij de start van je zelfstandige activiteiten aansluiten als zelfstandige in bijberoep.

Als ambtenaar liggen de kaarten iets anders. Dan moet je minstens halftijds tewerkgesteld zijn en deze activiteit over acht maanden of 200 dagen uitoefenen. Als statutair benoemd leraar in het onderwijs moet je dan weer minstens 60% tewerkgesteld zijn. Ben je tewerkgesteld via interim- of tijdelijke contracten? Dan neem je best contact op met onze startersbegeleider om te kijken of je in bijberoep aangesloten zal worden.

Onder bepaalde omstandigheden kan je ook in bijberoep worden aangesloten als je een vervangingsinkomen hebt. Zo kan je bijvoorbeeld tijdens een periode van werkloosheid de ‘springplank naar zelfstandige’ aanvragen bij de RVA.

Waarom moet ik me aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Als zelfstandige moet je je altijd aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit geldt zowel voor zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep. Het sociaal verzekeringsfonds zorgt voor de correcte berekening van je sociale bijdragen als zelfstandige en voor de doorstroming van de nodige gegevens naar andere instanties, zoals bijvoorbeeld je ziekenfonds of de pensioendienst.

Aangezien je als zelfstandige in bijberoep al verzekerd bent op basis van een ander statuut, bouw je in de regel geen sociale rechten op als zelfstandige. Op deze regel bestaan echter ook uitzonderingen. Zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep betalen, kunnen toch aanspraak maken op bepaalde rechten.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan zeker contact op met onze startersbegeleider.

Wat is het verschil met een aansluiting in hoofdberoep?

Het grootste verschil zit hem in de sociale bijdragen die je zal moeten betalen. Als zelfstandige in hoofdberoep ben je altijd een minimumbijdrage verschuldigd, zelfs als je een laag inkomen of helemaal geen inkomen hebt als zelfstandige.

Voor zelfstandigen in bijberoep is er daarentegen geen minimumbijdrage. Je bijdrage als zelfstandige in bijberoep wordt dus steeds berekend op basis van je werkelijke inkomen. Als zelfstandige in bijberoep ben je bovendien vrijgesteld van sociale bijdragen als je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige onder de grens van € 1.548,18 blijft.

Denk je eerder aan een start in hoofdberoep? Kijk dan de berekening van je sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep na.

Wil je je statuut wijzigen?

Ben je actief in hoofdberoep, maar ga je (tijdelijk) minstens halftijds aan de slag als werknemer of ambtenaar? Dan kan je je sociaal statuut wijzigen naar bijberoep.

Ben je tot nu toe actief geweest in bijberoep, maar wil je je nu volledig toeleggen op je zelfstandige activiteit? Dan kan je je sociaal statuut wijzigen naar hoofdberoep.

Sluit me aan als zelfstandige in bijberoep

Aansluiten