My Liantis

Proportioneel pensioen vs. minimumpensioen

Het pensioen dat je ontvangt, is ofwel een proportioneel pensioen ofwel een minimumpensioen. Een proportioneel pensioen is een pensioen op basis van wat je doorheen je loopbaan werkelijk bijeengespaard hebt aan pensioenbedrag. 

Hoger pensioen dankzij minimumpensioen

Is je werkelijk bijeengespaard pensioenbedrag lager dan een bepaalde grens én heb je een loopbaan van minstens 30 jaar (jaren als werknemer en zelfstandige samen)? Dan wordt je pensioenbedrag verhoogd tot het bedrag van het minimumpensioen, in functie van het aantal door jou gewerkte jaren. De toepassing van het minimumpensioen zorgt dus steeds voor een hoger pensioen!

Je hoeft dit zelf niet uit te zoeken: bij de berekening van je pensioen gaan de pensioendiensten (RSVZ voor zelfstandigen en FPD voor werknemers) zélf na wat voor jou het meest voordelig is: een proportioneel pensioen of een minimumpensioen. Je ontvangt dus automatisch het voor jou meest voordelige pensioen!

Het proportioneel pensioen wordt berekend door per gewerkt jaar een opbrengst te berekenen. De opbrengst van één kwartaal als zelfstandige is gelijk aan het resultaat van de volgende formule:

Het netto inkomen waarop je sociale bijdrage berekend werd
x een coëfficiënt die de index weergeeft
x 0,25/45
x 60 % (pensioen als alleenstaande) of x 75 % (gezinspensioen)

Heb je recht op de toepassing van het minimumpensioen?

Wie als werknemer en/of zelfstandige minstens 30 jaar werkte, heeft recht op een gewaarborgd minimumpensioen. Een volledig pensioen is er na 45 jaar werken. Het volledig gewaarborgd minimumpensioen bedraagt 1.379,52 of 1.723,86euro al naargelang je pensioen wordt uitbetaald aan het tarief alleenstaande of aan het tarief gezin.

Lengte van je loopbaan

Het minimumpensioen wordt berekend in functie van de lengte van je loopbaan. Heb je geen loopbaan van 45jaar? Dan ontvang je een pensioenbedrag in verhouding tot het aantal gewerkte jaren. Het basisbedrag van het minimumpensioen (1.379,52 of 1.723,86euro) wordt daarvoor vermenigvuldigd met het aantal gewerkte jaren en gedeeld door 45 (elk kwartaal telt voor 0,25 jaar). Hoe langer je werkt, hoe hoger je pensioen. Er wordt slechts voor maximum 45 loopbaanjaren een pensioen toegekend.

Voorbeeld Heb je 35 jaar gewerkt, dan bedraagt je minimumpensioenbedrag: 35/45 X 1.379,52 euro (tarief alleenstaande) of 1.723,86euro (tarief gezin). Je ontvangt in dit geval dus nooit het volledig minimumpensioenbedrag.

Altijd de interessantste optie

Als je als zelfstandige een minimumpensioen geniet, mag je totale pensioenbedrag (als zelfstandige én werknemer) nooit meer bedragen dan het volledige minimumpensioen als zelfstandige. Er wordt bij de controle van deze plafonnering geen rekening gehouden met de pensioenbonus. Wanneer door de plafonnering een proportioneel pensioen (berekend op basis van de werkelijke inkomsten) voordeliger zou zijn, dan zal dit proportioneel pensioen toegekend worden.

Met het Sociaal Vrij Aanvullend pensioen via Liantis spaar je voor later, maar pluk je nu al de vruchten.

Ontdek er alles over